Utrecht
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-04

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Opdracht

Als medewerker P&O regel je op een klantgerichte, proactieve en nauwkeurige manier de personeelsgerelateerde administratieve processen. Het is een hele afwisselende functie, waarbij je in een hecht team onder andere bezig bent met:

  • het opstellen en verzenden van rechtspositionele brieven;
  • het verzorgen van de administratie en faciliteiten die nodig zijn bij de werving & selectieprocedures. Hierbij valt te denken aan het uitzetten van de vacatures via diverse kanalen, het redigeren van vacatureteksten, het uitnodigen van sollicitanten en het inplannen van gesprekken;
  • het zelfstandig behandelen van aanvragen van medewerkers zoals zwangerschaps- en ouderschapsverlof;
  • de voortgangsbewaking van contracten, termijnen en andere werkzaamheden;
  • het verrichten van overige ondersteunende werkzaamheden voor met name de P&O-adviseurs.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Een maximum uurtarief van €65,- exclusief btw inclusief Fee Flextender en reiskosten woon-en werkverkeer;
3. Uiterlijk beschikbaar per 12 juni 2023 voor 24 uur per week;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Administratief Ondersteuner bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal een afgeronde mbo 4 opleiding secretaresse/ administratief medewerker (25 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als secretaresse op het gebied van P&O bij een overheidsinstelling (35 punten):
7. Aantoonbare werkervaring met de voorbereiding en de administratieve afhandeling op het gebied van HR  (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met MS office voornamelijk Outlook en Excel, benoem waar deze werkervaring is opgedaan (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–              je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal;
–              je bent proactief, flexibel, stressbestendig en klantgericht;
–              je bent integer en vanzelfsprekend is vertrouwelijke informatie bij jou in goede handen;
–              je werkt nauwkeurig, kunt goed zelfstandig werken en bent ook een teamspeler.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.