Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-24

Organisatie
De BEL Combinatie is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. In deze constructie zijn de drie gemeenten zelfstandig en maken ze alle drie gebruik van één grote, professionele en flexibele ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. Wij werken vanuit de volgende vier kerncompetenties: Professionaliteit, Openheid, Samenwerken en Publiek Ondernemerschap.

Opdracht
Je opdracht is ervoor zorgen dat de bouwwerken die worden gerealiseerd voldoen aan bouwveiligheidseisen en passen in onze ruimtelijke plannen. Blaricum, Eemnes en Laren zijn prachtige dorpen met een hoogwaardige woonkwaliteit, getuige ook de vele gemeentelijke- en rijksmonumenten binnen onze gemeenten, waar wij mede zorg voor dragen. Je zet je in  met kennis van zaken en met oor en oog voor de wensen van onze inwoners en bedrijven. Je zoekt naar mogelijkheden om initiatieven te kunnen realiseren en weet tegelijkertijd de bestaande kwaliteit van onze dorpen op niveau te houden.

Je houdt regie over jouw aanvragen en zorgt daarmee dat de besluiten op aanvragen tijdig en kwalitatief hoogwaardig worden genomen. Waar nodig pak je zaken van collega’s over en breng je je specifieke kennis in. Je draagt zorg voor de afhandeling van de aanvragen voor omgevingsvergunningen vanaf het vooroverleg tot aan de beschikking. Daarbij stem je actief af met de aanvrager, belanghebbenden, interne afdelingen en externe partijen. Daarnaast adviseer je collega’s,  inwoners en zakelijke  initiatiefnemers over mogelijkheden binnen de ruimtelijke kaders en wetgeving. Je draagt pro-actief bij aan de implementatie van de Omgevingswet en andere ontwikkelingen binnen je vakgebied.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Detavast constructie: kandidaat is bereidt om bij wederzijdse interesse na 9 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur);
2. Aantoonbare werkervaring als Vergunningverlener WABO;
3. Een afgeronde opleiding Bestuurskunde op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Vergunningverlener WABO (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in het handelen in strijd met het bestemmingsplan (binnen- en buitenplas, kruimelgeval) (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in het verlenen van vergunningen voor nieuwbouwwoningen (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van een bestemmingsplantoetsen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent klantgericht;
 • Je brengt structuur aan in je werk;
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je bent accuraat;
 • Je bent omgevingsbewust en betrokken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8/9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma-vr, in overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie zijn gepland op woensdag 26 april 2023 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 25 april 2023, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 24 april 2023, 13.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 24 april 2023 vanaf 16.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 25 april 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.