Utrecht
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-18

Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo’n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Het team belastingen en Basisregistratie is verantwoordelijk voor het de WOZ, het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen van Veenendaal, Renswoude en Woudenberg. Afgelopen jaar hebben we een mooie efficiency en kwaliteit slag gemaakt.

Opdracht
Wil jij ons helpen het objectenbeheer kwalitatief beter en efficiënter te maken, dan ben je van harte welkom. Onder de werkzaamheden valt:
– Objecten beheer (opvoeren,  afvoeren, primaire/secundaire kenmerken);
– BAG mutaties verwerken in de WOZ;
– Meetverzoeken verwerken;
– PMA vraagprijzen verwerken;
– Versturen en verwerken;
– Inlichtingformulieren (PMA, huur);
– BRK verwerking.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 3;
2. Maximaal uurtarief van €70,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer;
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van WOZ bij een gemeente;
4. Aantoonbare werkervaring met Key2Belastingen en BakerWare;
5. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2023, voor 24 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de Wet WOZ (Duidelijk benoemd in het CV) (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
8. Aantoonbare kennis van Basisregistratie Kadaster (20 punten);
9. Aantoonbare kennis van Ortax (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet

Competenties
– Flexibel;
– Gedreven;
– Inlevingsvermogen;
– Resultaat en oplossingsgericht;
– Doorzettingsvermogen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5)) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.