Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-20

Organisatie ZonMw
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw.

ZonMw ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis én signaleert waar kennis nodig is. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel, praktijkgericht- en actieonderzoek tot aan implementatieprojecten. Alles vanuit de kernwaarden: zorgvuldig, toegankelijk, initiatiefrijk en verbindend.

ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. We werken nauw samen met onder andere onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, cliënten en burgers. Want alleen samen kunnen we het verschil maken.  Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Vanuit 14 gespecialiseerde programmaclusters – én clusteroverstijgend – werken we aan de verschillende kennisprogramma’s. Daarbij werken we aan maatschappelijke thema’s als COVID-19, passende zorg en gezonde leefomgeving.

Zie ook onze site www.zonmw.nl. We zijn centraal gelegen in Den Haag en zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer. Vanwege onze verbouwing werken we tijdelijk in een ander kantoorpand maar vanaf november 2023 zijn we weer terug op onze oude plek. Hybride werken is dus de standaard.

Afdeling
Het cluster Gehandicapten en chronisch zieken is op zoek naar een senior communicatieadviseur. Centraal binnen dit cluster staat een volledige en volwaardige deelname aan de samenleving van mensen met een beperking of chronische ziekte. Thema’s zijn dan ook participatie, gehandicaptenzorg, juiste zorg op de juiste plek, leven met een beperking of ziekte maar ook onderzoek naar oorzaken en behandeling van ziekten waar nog veel kennis nodig is zoals Post-COVID. Dit doen we door partijen met elkaar te verbinden en kennis te bundelen, te duiden en zorgen dat deze toegepast kan worden in de praktijk. Gebruikersgerichte communicatie, interactie en het realiseren van impact staan hierbij centraal.

Je werkt nauw samen in een team van 5 communicatieprofessionals. Als senior communicatieadviseur heb je naar je collega’s ook een coachende en adviserende rol en heb jij een sturende rol bij de profilering van het cluster Gehandicapten en Chronisch zieken en de aanpak van het cluster op gebied van in- en extern communiceren. Je schakelt daarbij tussen de communicatiecollega’s en programmamanagers binnen het cluster en communicatiecollega’s van de afdeling corporate communicatie. Je rapporteert aan het clusterhoofd.

Opdracht
We zijn op zoek naar ondersteuning van een (senior) communicatieadviseur die in nauwe afstemming met de inhoudelijke collega’s zorg draagt voor de communicatie rondom subsidieprogramma’s en onderwerpen vanuit dit cluster. 
We zoeken een ervaren en energieke communicatieadviseur die op tactisch/strategisch niveau kan acteren en tegelijkertijd ook uitvoerend aan de slag gaat.

De volgende activiteiten behoren tot de functie:
– samen met de andere communicatieprofessionals een communicatiestrategie opstellen voor (complexe) programma’s en dossiers;
– adviseren en begeleiden collega’s bij en over een effectieve communicatie;
– zorgdragen voor de uitvoering en monitoring van de plannen;
– coachen van de junior communicatieprofessionals van het cluster bij uitvoering van de activiteiten;
– verbind leggen met (communicatieprofessionals van) samenwerkingspartners;
– zorgdragen dat de activiteiten en inzet middelen samenhangt met het corporate communicatiebeleid.

Minimumeisen / knock-outcriteria:
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als communicatieadviseur;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare  werkervaring binnen een overheidsinstelling;
4. Uurtarief maximaal €80, exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender;
5. Beschikbaar voor ten minste 24 uur;
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 juli 2023.

Gunningscriteria (100 punten):
7. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van communicatieplannen voor complexe communicatievraagstukken (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het (laten) ontwikkelen van (online) communicatiemiddelen en content, zoals teksten en brochures (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met coaching en als sparringpartner optreden voor communicatiecollega’s (20 punten);
10. Aantoonbare kennis van gezondheidszorg en welzijn (20 punten);
11. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van communicatie (10 punten).

Geef in uw cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovenstaande profiel voldoet.

Competenties:

  • verbindend (kan met verschillende mensen omgaan en ziet het geheel);
  • zelfstandig (maar waar nodig betrek je anderen of spring je bij);
  • pro-actief;
  • organisatiesensitief;
  • stressbestending.

Beoordeling 
Stap 1: beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie cv’s die aan organisatie worden voorgelegd
Vijf kandidaten die het beste scoren worden voorgelegd voor stap 3 in de beoordeling. Bij gelijke score is uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever.

Stap 3: uitnodiging selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  • relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg bepaald. De uren zullen in afstemming flexibel over de maanden ingezet worden. In eerste instantie zal de omvang van de opdracht gemiddeld 24 uur per week bedragen, maar dit kan later worden uitgebreid naar maximaal 32 uur per week.

Planning
De gesprekken bij de ZonMw worden woensdag 28 juni 2023 gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op maandag 26 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
  • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
  • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 19 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 20 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 21 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.