Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-01

Organisatie
Provincie Flevoland houdt interbestuurlijk toezicht (IBT) op de 6 Flevolandse gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en gemeenschappelijke regelingen. Op die manier beoordelen we of lokale overheden hun taken uitvoeren volgens de wet. Voor de toezichtdomeinen Vergunningverlening, toezicht en handhaving van het Omgevingsrecht, Huisvesting Vergunninghouders en Water, zoeken we iemand die kan helpen de werkdruk te verlichten. Samen met de collega die verantwoordelijk is voor deze dossiers pak je zaken op die gedaan moeten worden.

Als ondersteuner interbestuurlijk toezicht werk je binnen het team Leefomgeving dat onder de afdeling Strategie & Beleid (SenB) valt. Het team Leefomgeving bestaat momenteel uit 9 collega’s en maakt beleid voor de fysieke leefomgeving. Het gaat hier onder andere om het opstellen en uitvoeren van beleid ten aanzien van bodem, lucht en geluid. Ook aspecten die verband houden met verschillende fasen in de beleidscyclus zoals VTH, m.e.r.-rapportages en interbestuurlijk toezicht (IBT) worden behandeld door team Leefomgeving.

Opdracht
Voorkomende werkzaamheden zijn o.a. het zelfstandig voorbereiden van brieven en adviezen, opzetten en bewaken van planningen, plannen van afspraken en organiseren vergaderingen met externe partijen, aanwezig zijn bij vergaderingen en maken van verslagen, klaarmaken vergaderstukken, organiseren workshops.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: bij voorkeur 5 x 6 uur (ma, di, wo, do, vr), eventueel woensdag vrij is bespreekbaar. Het is mogelijk om in overleg een deel van de tijd vanuit huis te werken.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking. Een flexwerkplek op het provinciehuis is beschikbaar;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Een maximum uurtarief van €60,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
4. Beschikbaar voor 30 uur per week;
5. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
6. Goede schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring bij overheidsorganisatie en/of politiek-bestuurlijke omgeving (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Microsoft Office (Outlook, Excel, Word) (benoem deze onderdelen duidelijk in het cv.) (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring/kennis van juridische procedures, vergunningverlening, toezicht en handhaving (benoem deze onderdelen duidelijk in het cv.) (25 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het communiceren met diverse stakeholders op MT en/of DT niveau (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Gevoel voor verhoudingen;
 • Zelfstandig;
 • Teamspeler;
 • Betrouwbaar;
 • Oplossingsgericht.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 28 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op dinsdag 7 maart 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 6 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 2 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

30 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.