Zuid-Holland
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-18

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Stadsbeheer heeft als missie: “Samen aan de kwaliteit van de stad werken”. Stadsbeheer zorgt samen met de Zoetermeerders voor de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzame instandhouding en onderhoud van de openbare ruimte in een door de Raad vastgestelde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. 
Stadsbeheer is binnen de directie Stad de integrale beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het beleid, de programmering en (de regie op) de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. 
Stadsbeheer levert dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten: van boomverzorging tot straatvegen, van openbare verlichting tot rioolbeheer. 
Stadsbeheer doet dit voor alle mensen in die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken.

Opdracht
Het hoofddoel van deze functie: inventariseren van de wensen van de bewoners en stakeholders bij werkzaamheden zoals groot onderhoud, reconstructie en herinrichting. Je fungeert als intermediair tussen het ontwerpteam en de bewoners.

Als participatiemedewerker ben je de onmisbare schakel tussen het werk in de fysieke openbare ruimte en ‘de omgeving’: je schakelt tussen en met verschillende stakeholders zoals omwonenden, bedrijven, weggebruikers, buurgemeenten, nutspartners en provincie. Ofwel de schakel tussen het infrastructurele en cultuurtechnische werk en personen en organisaties van wie de belangen worden beïnvloed door de uitvoering hiervan. De participatiemedewerker ondersteunt het participatieproces om te komen tot een gedragen ontwerp en zorgt ervoor dat het werk met zo min mogelijk overlast voor de omgeving wordt uitgevoerd. Ontstaat er bijvoorbeeld verkeershinder? Is er geluidsoverlast? Hoe blijven bedrijven bereikbaar? Met dit soort vragen gaat de participatiemedewerker aan de slag. In deze rol adviseer je de regisseur techniek in aanpak met de omgeving en weeg de verschillende belangen af van zowel interne als externe stakeholders

Jij bent iemand die het leuk vindt in diverse netwerken te bewegen en deze ook op te bouwen. Het doet je goed wanneer je de ruimte krijgt om je oplossingsgerichte aanpak en organisatorische vaardigheden te laten gelden. Je legt makkelijk contact en weet betrokkenen mee te nemen in wat er speelt, zowel intern als extern. Het geeft jou energie wanneer je ziet dat met jouw inzet de omgeving betrokken is bij het project en de doelen die we als afdeling hebben 
 
De participatiemedewerker verzorgt ook de projectcommunicatie met stakeholders zowel in- als extern. Participatiebijeenkomsten vinden ook plaats buiten de gebruikelijke kantoortijden.

Is er alleen affiniteit met communicatie in een technische omgeving, dan kan men ook reageren.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als participatiemedewerker/communicatiemedewerker bij de inrichting openbare ruimte;
4. Bereidheid om bijeenkomsten bij te wonen buiten kantoortijden

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als participatiemedewerker inclusief communicatie in- en extern binnen de openbare ruimte  (70 punten);
6. Uurtarief maximaal € 85,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender) (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het schakelen tussen verschillende interne en externe stakeholders (maak dit duidelijk aantoonbaar met een voorbeeld in het cv) (20 punten).

Competenties
– Resultaatgericht
– Sterke communicatievaardigheden
– Proactief in samenwerken en organiseren
– Opbouwend kritisch

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24-36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.