Zuid-Holland
Geplaatst 1 maand geleden
2023-04-30

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Over ons team
Het team Ruimte is onderdeel van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. Het team bestaat uit 21 collega’s: plantoetsers, planjuristen, een stedenbouwkundige, juridisch medewerkers en administratieve toppers. Het team heeft in samenwerking met de afdeling Beleid een belangrijke rol bij de implementatie van de Omgevingswet en het tot stand komen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Hoewel de invoeringsdatum pas 2024 is, zijn we al volop bezig met de voorbereidingen en werken we waar mogelijk in de geest van de Omgevingswet.

Opdracht
Als Wabo-vergunningverlener behandel je aanvragen omgevingsvergunning. Je verzorgt en bewaakt het totale vergunningenproces tot en met besluitvorming. Daarnaast organiseer en begeleid je het (voor)overleg met de aanvrager. Je bent actief in contact met burgers en bedrijven over de voortgang van de aanvraag en het verstrekken van informatie. Je houdt je bezig met de volgende werkzaamheden:

– Zelfstandig toetsen van ingediende aanvragen omgevingsvergunning aan de geldende wet- en regelgeving;
– Om tot besluit te komen win je adviezen in bij in- en externe ketenpartners en draagt zorg voor een integrale eindconclusie;
– Bewaken van de voortgang van het proces van vergunningverlening binnen de afgesproken en wettelijke termijnen;
– Overzicht over de werkvoorraad en prioriteren;
– Zelfstandig opstellen van omgevingsvergunningen;
– Proactief bijdragen aan het oplossen van problemen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van omgevingsrecht (Wabo, Bouwbesluit, Wro, en aanverwante regelgeving);
3. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Plantoetser / WABO vergunningverlener bij of in opdracht van een gemeentelijke instelling.

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde, Ruimtelijk Ordening & Planologie of Ruimtelijk Bestuursrecht / Omgevingsrecht (25 punten);
6. Een afgeronde opleiding ABW 1 (10 punten);
7. Een afgeronde opleiding ABW 2 (10 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Plantoetser / WABO vergunningverlener bij of in opdracht van een gemeentelijke instelling (45 punten);
9. Uurtarief tot € 105,- exclusief BTW / inclusief reiskostenvergoeding woon- en werk verkeer en Fee Flextender (10 punten);
10. Uiterlijk beschikbaar per 15 mei 2023 (15 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

Competenties
– Klantgerichtheid;
– Creativiteit;
– Samenwerken / integraal werken;
– Omgevingsbewustzijn;
– Inlevingvermogen / politieke sensitiviteit;
– Initiatief/proactief.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.