Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-07

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een tijdelijke Privacy Officer (PO) om ons te helpen bij de uitvoering van privacywetgeving binnen onze gemeente. In deze rol zal je samenwerken met het Privacy & Informatiebeveiligingsteam, regio-gemeenten en de Functionaris gegevensbescherming (FG) om ervoor te zorgen dat onze organisatie voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).

Taken zijn onder andere:

 • Regie houden op privacy. Je stuurt op beleidsstukken, werkinstructies, op jaarplanningen en zit het Privacy & Informatiebeveiligingsteam voor. Ook op die manier verhoog je het privacy-bewustzijn binnen de gemeente.
 • Adviseren over privacy-vraagstukken, zowel gevraagd als ongevraagd. Bij nieuwe projecten ben je aan de voorkant betrokken, maar ook in een later stadium kunnen collega’s bij jou terecht met vragen over privacy;
 • Het uitvoeren van privacy-onderzoeken (Data Protection Impact Assessments: DPIA’s);
 • Het voorkomen, signaleren en afhandelen van privacy-incidenten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
2. Aantoonbare kennis en werkervaring met privacywetgeving (AVG, Wpg) (25 punten);
3. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van privacy-onderzoeken en DPIA’s en het signaleren en afhandelen van beveiligings- en privacy-incidenten (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het adviseren over privacy-vraagstukken bij nieuwe projecten en in een later stadium (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met Advisering over privacy beleid en processen in het kader van privacyregelgeving (20 punten);
6. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na minimaal 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid en analytische vaardigheden;
 • Een proactieve en klantgerichte houding;
 • Goede plannings- en organisatievaardigheden;
 • Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om goed samen te werken met diverse stakeholders;
 • Het vermogen om de regie te houden in projecten en processen.

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 10 mei 2023 van 11:30 uur en 13:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 4 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 5 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 8 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.