Noord-Holland
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-11

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Op dit moment worden gymzalen, sportzalen en sporthallen door diverse organisaties geëxploiteerd binnen de gemeente Gooise Meren. Dit heeft tot gevolg dat er voor vergelijkbare binnensportaccommodaties verschillende tarieven worden betaald.

Ons doel is om te komen tot gelijke tarieven voor gelijksoortige accommodaties ongeacht de exploitant, met een differentiatie voor scholen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en commerciële partijen. Je start met het opstellen van een plan van aanpak waarin de stappen duidelijk worden waarmee dit doel bereikt wordt.

Deze opdracht voer je uit in overleg met interne collega’s van sport, vastgoed en onderwijshuisvesting. Daarnaast is een participatietraject met externen zoals sportverenigingen en bestaande exploitanten onderdeel van deze opdracht.

Binnen een half jaar willen we een afgestemd en goedgekeurd plan als basis voor uitvoering.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per 1 juli 2023 voor minimaal 2 dagen per week waarvan 1 dag op locatie in Bussum;
2. Een maximum uurtarief van €120,- inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (20 punten).
4. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van college- en raadsvoorstellen (benoemd dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het uitvoeren van tariefharmonisatie trajecten (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met harmonisatietrajecten op het gebied van binnensport (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als gesprekspartner en verbinder van medezeggenschapsorganen in samenwerkingsverbanden (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent analytisch sterk, je overziet het geheel en hebt van nature een resultaatgerichte houding.
  • Je bent iemand die graag met mensen samenwerkt en wekt vertrouwen
  • Je stelt kritische vragen, maar weet ook snel een praktische vertaling te maken en zaken voor elkaar te krijgen.
  • Je hebt regie op je eigen werk en kunt waar nodig prioriteiten stellen.
  • Je bent een proactieve adviseur met een zakelijke inslag.
  • Integraal werken met collega’s en belanghebbenden is voor jou vanzelfsprekend.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, HBO, Minimaal 16 uur, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.