Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-15

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.
De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Het Team Gebiedsontwikkeling is team in oprichting binnen de gemeente Rijswijk en focust zich op de lopende binnenstedelijke gebiedsontwikkeling ‘Stadas Rijswijk’ en de herstructurering van Te Werve Oost. De Stadas bestaat uit drie deelgebieden; Bogaard Stadcentrum, Kesslerpark en Havenkwartier en twee locatieontwikkelingen in de plaspoelpolder. Op korte termijn komt hier ook de ontwikkeling van het stationsgebied bij.

Het team bestaat uit projectleiders, omgevingsmanagers en projectsecretarissen/-ondersteuning.
Voor de gebiedsontwikkeling Bogaard stadscentrum zijn wij op zoek naar een projectleider/procesmanager.

Opdracht
Bogaard Stadscentrum is volop in ontwikkeling. Het monofunctionele winkelcentrum ‘In de Bogaard’ verkleurt meer en meer naar een groen, levendig, eigentijds stadshart. Geheel in lijn met de ambities zoals die zijn neergelegd in het Masterplan, dat eind 2019 is vastgesteld voor dit gebied. Er wordt zo’n 30.000 m2 aan retailoppervlak aan het gebied onttrokken en er worden circa 2.500 woningen toegevoegd de komende jaren. Met de oplevering van het getransformeerde kantoorpand ‘The Minister’ en het heringerichte en vergroende Bogaardplein worden de eerste contouren van het toekomstig stadscentrum zichtbaar. Steeds meer deelprojecten gaan van planfase richting uitvoering en vragen om een integrale sturing op doelen en ambities.

Wij zoeken daarom voor Bogaard stadscentrum een projectleider / procesmanager. De deelprojecten in dit gebied zijn projecten met een complexe bestuurlijk-politieke dimensie. Je hebt dan ook ervaring om op strategisch niveau te kunnen functioneren. Je bent gewend om te werken in een multidisciplinair krachtenveld, waarbij er soms sprake is van (meerdere) tegengestelde belangen. Het vastgestelde Masterplan In de Bogaard is de basis om vanuit te opereren. Je bent in staat om vanuit het grotere geheel verschillende projecten te overzien, waarbij je stuurt op de juiste ontwikkeling en volgordelijkheid. Je bent oplossingsgericht en creatief in het vinden van oplossingen. Je gaat met de ontwikkelaars in gesprek over de uitwerking van hun plannen. Je bent hierbij een stevige gesprekspartner en onderhandelaar en houdt het totaalplaatje altijd in het oog. Je stelt, in samenwerking met de collega’s van Grondzaken, anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de externe partijen op en sluit deze af. Je weet wat erbij komt kijken om veranderingen te realiseren, je kunt hierop tijdig anticiperen en weet draagvlak te creëren. Daarnaast stuur je het projectteam en de diverse werkgroepen binnen dit gebied aan en werk je nauw samen met de projectleider openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor de budgetopstelling en budgetbewaking. Tevens ben je voor dit gebied het aanspreekpunt voor het bestuur en bereidt je de besluitvorming voor. Je bent in staat om naast de inhoudelijke aspecten, samen met de omgevingsmanager en winkelstraatmanager, zorg te dragen voor de goede communicatie naar ontwikkelaars, inwoners en stakeholders.

Kortom, een zeer veelzijdige functie. Ben jij die energieke en ervaren projectleider / procesmanager die ervaring heeft met de transformatie van een winkelcentrum en kennis heeft van de gemeente Rijswijk? Kan jij dit politiek gevoelige en complexe project succesvol opleveren? Overzie je het geheel en kun je er van A tot Z verantwoordelijk voor zijn? Dan zoeken wij jou!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of ipad;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager / Procesmanager gebiedsontwikkeling en/of vastgoedontwikkeling in de afgelopen 7 jaar met de transformatie van winkelcentra (duidelijk weergegeven in het cv);

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Bestuurskunde / Rechten / Ruimtelijke Ordening & Planologie / Economie (10 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als onderhandelaar namens een gemeente richting marktpartijen / projectontwikkelaars in de afgelopen 10 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels referentie projecten) (30 punten);
a. minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 tot 4 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. 4 tot 7 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
d. 7 of meer jaar aantoonbare werkervaring (30 punten).
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van multidisciplinaire (project)teams in de gebiedsontwikkeling in de afgelopen 7 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) ( 20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met werken aan transformaties van winkelcentra (duidelijk weergegeven in het cv middels referentie projecten) (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de aansturing van projectteams bij de aanleg c.q. herinrichting van complexe openbare ruimte (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch;
– Strategisch denken;
– Visie;
– Verbinden;
– Creatief;
– Proactief en ondernemend;
– Politiek- bestuurlijk sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 23 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 11 mei 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 12 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 16 mei 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.