Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-19

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische De activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

De afdeling
Het Team Informatie bestaat uit 25 medewerkers, die niet alleen voor de gemeente Houten, maar ook voor enkele andere regionale overheidsorganisaties de ICT-dienstverlening verzorgen. In totaal worden er ruim 1100 accounts ondersteund op locaties in Nieuwegein, Utrecht, Wijk bij Duurstede en Houten. Het behouden van een stabiele, beschikbare en betrouwbare ICT-architectuur en –infrastructuur is de basis. Tegelijkertijd willen we meebewegen met de veranderende eisen in de organisatie en gebruik maken van nieuwe mogelijkheden op ICT-gebied. 

De opdracht
De infrastructuur van Houten wordt regelmatig voorzien van updates en upgrades, vaak vanwege hun omvang, vertaald in projecten. Dit kunnen hardware of software gerelateerde projecten zijn. Voorbeelden daarvan zijn het project om het serverpark op de laatste versies te brengen en het vervangen van onze Mittel telefooncentrale naar het bellen via Teams. Gaandeweg kunnen hier projecten aan worden toegevoegd die er op gericht zijn om onze dienstverlening stabieler, duurzamer en toekomstgericht te maken.

Voor het leiden van deze projecten zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider op het grensvlak van infrastructuur en software.
Als Projectleider houd je je bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Maken van de opdrachtomschrijving;
 • Maken van het projectplan;
 • Update en uitvoeren van het projectplan;
 • Rapporteren over de projecten middels een highlight stoplicht overzicht;
 • Maken en uitvoeren van een testplan;
 • Afstemming met stakeholders en betrokken leveranciers;
 • Volledige implementatie, acceptatie en overdracht naar beheer.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Projectleider op het gebied van ICT;

Gunningscriterea (weging)
3. Minimaal 2 jaar ervaring als Projectleider op het gebied van ICT (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met infrastructuurprojecten (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met Centric applicatie projecten (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Oracledatabase projecten (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van Teams telefonie (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met maken van projectplannen met Prince2 als referentiekader (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met ITIL processen (10 punten);
10. Maximum uurtarief van €95,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon werkverkeer
en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

 • Communicatieve vaardigheden
 • Samenwerking met collega’s
 • Proactief
 • Analytisch
 • Klantvriendelijk

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Een max. uurtarief van €95,- bruto per uur inclusief reiskosten en excl. BTW.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.