Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-15

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
We bereiden ons voor op de invoering van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. We bevinden ons in de overgangsfase van het voorbereiden op de komst van de omgevingswet in programma- en projectvorm naar de overgang van de activiteiten naar de lijn. Deze uitvraag hangt samen met de implementatie van 2 werkprocessen, namelijk de aanvraag omgevingsvergunning/behandeling van initiatieven en het toezicht door de Wet Kwaliteitsborging bouwen (Wkb). In beide gevallen verandert de relatie met onze omgeving, inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners voor de advisering respectievelijk het toezicht. Om klaar te zijn voor de inwerkingtreding is externe begeleiding op diverse onderdelen vereist plus uitvoeringscapaciteit op de werkvloer.

Bij zowel VTH als RO is er te weinig capaciteit en ontbreekt het aan de benodigde kennis en ervaring om de laatste stappen van de implementatie te zetten. Daarbij is externe begeleiding van meerwaarde om de team-overstijgende aspecten tussen VTH en R0 te borgen. Nu de Omgevingswet per 1 januari 2024 inwerking treedt, is de verwachting dat er in aanloop naar die datum een hausse aan aanvragen en haalbaarheidsverzoeken op ons af gaan komen. Dit leidt tot extra werkdruk op beide teams. De projectleider implementatie werkprocessen zal toezien op de begeleiding en uitvoering van voorbereidende acties.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider op het gebied van de Omgevingswet;
3. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van teams binnen een project;
4. Aantoonbare kennis van werkmethoden Agile, LEAN en Scrum.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider op het gebied van de Omgevingswet (35 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het implementeren van nieuwe werkprocessen (maak duidelijk aantoonbaar in het cv) (25 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2023 (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Flexibel
– Omgevingsgericht
– Oplossingsgericht

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 .

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 18 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 17 mei 2023 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 12 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 16 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18--24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.