Zuid-Holland
Geplaatst 1 maand geleden
2023-05-11

Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Domein fysieke leefomgeving
De organisatie is onderverdeeld in vier domeinen: Mens en Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Organisatie en Publiek en Bestuur. Je komt te werken bij het domein Fysieke Leefomgeving in het team Ruimtelijke Advisering. Dit team richt zich onder andere op maatschappelijk vastgoed, milieu en duurzaamheid.

Opdracht, wat ga je doen?
Wij zoeken een projectleider voor ons maatschappelijk vastgoed

Wij zoeken een projectleider met de ambitie om de fysieke leefomgeving te verbeteren, zowel voor de inwoners als bedrijven van de gemeente Voorschoten. Krijg jij hier energie van en heb je affiniteit met huisvestingsopgaven binnen maatschappelijk vastgoed?

In de rol van projectleider Maatschappelijk Vastgoed ben jij verantwoordelijk voor de coördinatie van projecten binnen de maatschappelijk vastgoedopgave van de gemeente. Diverse functies moeten geherhuisvest worden. Denk daarbij aan culturele functies en scholen. Een andere opgave is de verduurzaming van ons eigen maatschappelijk vastgoed. Op dit moment stelt Voorschoten een strategische visie op vastgoed en de verduurzaming ervan op.

Om de uitvoering van dit beleid de komende jaren in goede banen te leiden zoeken we een professional in projectleiding en procesmanagement. Hierbij is het van belang dat je ervaring hebt met vergelijkbare projecten bij een gemeente of provincie. Daarnaast kun je goed een idee naar een concreet plan vormgeven. Het is belangrijk dat jij hierbij resultaatgericht te werk gaat en als verbinder de juiste mensen weet te betrekken.

Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:
– Je coördineert het opstellen van een uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed en het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP), om een langetermijnvisie voor de onderwijshuisvesting vorm te geven;
– Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Je stelt daarvoor de benodigde documenten rondom het project op en stelt een projectteam aan (intern/extern);
– Je zorgt voor de juiste communicatie en afstemming met belanghebbenden (integraal werken) en je bent het aanspreekpunt voor de opdrachtgever (intern);
– Je bent een gesprekspartner voor de teammanager, collega’s en wethouders als het gaat om jouw projecten.
– Onder druk kundig kunnen opstellen van bestuurlijke stukken, zoals college- en raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven;
– Presentaties geven tijdens de college- en commissievergaderingen.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;  
2. Uurtarief maximaal € 110,- incl. reiskosten en fee Flextender / excl. BTW.
3. Beschikbaar per 1 juni 2023 voor minimaal 32 uur per week voor de duur van de opdracht;
4. Minimaal 2 dagen per week fysiek aanwezig in Voorschoten;
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als projectleider (onderwijs)huisvesting of vastgoed binnen een gemeentelijke organisatie

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als zelfstandig projectleider/projectmanager in het vastgoed- en of gebiedsontwikkeling (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar  als projectleider/projectmanager onderwijshuisvesting binnen een gemeente (20 punten)
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het schrijven van bestuurlijke stukken, zoals College- en raadsbesluiten en raadsinformatiebrieven. (20 punten)
9. Aantoonbare werkervaring  in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente met uiteenlopende gebruikers uit het maatschappelijke en bestuurlijke werkveld (20 punten);
10. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde of Vastgoed (20 punten);

Competenties
– Je weet goed overzicht te houden en het proces te bewaken op gestelde deadlines;
– Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie;
– Je kunt zelfstandig op basis van genomen besluiten concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen;
– Je kunt jouw ideeën en meningen op een heldere, begrijpelijke en correcte wijze overbrengen (in woord en geschrift) aan zowel collega’s, als externe partijen (onderhandelen en overtuigen);
– Je kunt goed samenwerken en neemt initiatieven en beschikt over voldoende overtuigingskracht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 11.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.