Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-28

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Het team Voorbereiding Ontwikkeling Beheer (VOB) zorgt o.a. voor de voorbereiding en doorontwikkeling van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte: boven- en ondergrondse infrastructuur, speelvoorzieningen, straatmeubilair, civiele kunstwerken, alsmede de beleidsmatige aspecten hiervan.

Opdracht
Als projectleider houd je je bezig met de volgende werkzaamheden:

 • Het aansturen van projectgroepen.
 • Het optreden als voorzitter bij diverse vergaderingen.
 • Integrale projecten opzetten in samenwerking met andere gemeenten, adviesbureaus, afdelingen en disciplines als verhardingen , kunstwerken, riolering, en straatmeubilair.
 • Werkzaamheden verrichten om projecten te sturen op het gebied van geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd (GOKIT). Binnen deze aspecten vallen o.a. tevens het sturen op communicatie en risico’s.
 • Het maken van bindende afspraken, afstemmen van activiteiten, presenteren van resultaten en het communiceren met politiek, externe contacten als adviseurs, aannemers en bewoners.
 • Het regelmatig terugkoppelen van de voortgang en tussentijdse resultaten naar opdrachtgever, afdelingshoofd en projectleden. Wanneer er duidelijke beslismomenten zijn in het kader van de GOKIT aspecten worden deze in (diverse) vergaderingen, (o.a. managementoverleg en bouwvergadering) aan de orde gesteld.
 • Het geven van opdrachten in het kader van een project.
 • Het aanvragen en afhandelen van subsidies die verkregen worden bij de Provincie.

Wie je bent
Je geeft op een heldere manier leiding en stuurt nadrukkelijk op de vastgestelde projectplanning. Je bent een inspirerend en initiatiefrijk persoon die mensen weet te stimuleren, motiveren en met argumenten weet te overtuigen. Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, bent stressbestendig, hebt gevoel voor tact en een uiterst flexibele werkinstelling. Verder beschik je over uitstekende analytische- en probleemoplossende capaciteiten. Je legt gemakkelijk contact binnen en buiten de organisatie en je bent een goede onderhandelaar. Je weet je makkelijk te bewegen binnen een ambtelijk-bestuurlijke organisatie waarin bedrijfsmatig werken voorop staat. Jouw optreden kenmerkt zich door slagvaardigheid en helderheid in presentatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Projectleider Openbare ruimte;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar gebied van Projectleider Openbare ruimte (35 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met de reconstructie en groot onderhoud van riolering en wegen (20 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau in de richting van Civiele Techniek (15 punten)6. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie (15 punten);
7. Maximum uurtarief van €95,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-/ werkverkeer en Fee Flextender (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties

 • Bestuurlijk en politiek sensitief;
 • Resultaatgericht;
 • Planmatig;
 • Samenwerken (projectmatig en integraal);
 • Communicatief vaardig.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 maart 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.