Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-19

Organisatie
Meer dan 100 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten (Ingenieursbureau) en het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen (Bureau Wegen & Vaarwegen). De afdeling waar je komt te werken kenmerkt zich een grote saamhorigheid. Er heerst een open informele sfeer, gericht op het gezamenlijk klaren van de klus. Het Ingenieursbureau heeft een uitdagende en complexe projectportefeuille aan werkzaamheden. Binnen dit Ingenieursbureau zijn wij op zoek naar een Projectleider voor een verkenning en de inhoudelijke planvoorbereiding.

Opdracht
Als Projectleider zul je in een IPM team je de komende tijd m.n. richten op ons programma voor de infrastructuur aan de zuidkant van Lelystad. Het gaat hier om een tweetal opdrachten voor planvoorbereiding van de aanleg van een snelfietspad van Almere naar Lelystad en het uitvoeren van een verkenning naar een vrijliggende busbaan. Het infrastructurele programma rondom Lelystad Zuid kenmerkt zich door een groot aantal partijen in een complexe omgeving. Er is veel contact met stakeholders en andere overheden als de gemeente Lelystad en de gemeente Almere.

Je bent als Projectmanager verantwoordelijk voor de voortgang c.q. resultaten, de samenhang in het team en behartiging van de belangen van de provincie. Je bent de regisseur binnen het team maar met de kenmerkende flevolandse-mentaliteit pak je ook zelf zaken op en werk je inhoudelijk aan adviezen en plannen. Tevens organiseer en participeer je in besprekingen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Je levert een actieve bijdrage aan o.m. de bestuurlijke voortgangsrapportages.

Vanuit de complexiteit van de vraagstukken rondom de infrastructuur van Lelystad Zuid trek je nauw op met de projectmanager(-s) van ondermeer de Rondweg Lelystad Zuid.

Uitgegaan wordt van een initiële capaciteit van 24 uur per week in de periode van april 2023 tot en met 31 december 2023.

Vanwege het vertrouwelijke karakter van deze functie maakt een geheimhoudingsverklaring en een eventueel belangenbeschermingsplan onderdeel uit van de te sluiten overeenkomst.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag, dinsdag en donderdag op het provinciehuis te Lelystad.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Universitair werk- en denkniveau (afgeronde opleiding bestuurskunde, planologie, civiele techniek, technische bedrijfskunde of een andere opleiding relevant voor de functie);
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider met verkenningen binnen grote infrastructurele projecten en/of gebiedsprojecten (benoem minimaal 2 projecten op een aparte pagina in het cv);
3. Uurtarief is maximaal €135,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
4. Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad op maandag, dinsdag en donderdag;
5. De aangeboden projectleider is in staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
6. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
7. Uiterlijk beschikbaar per 20 mei 2023 voor de volledige 24 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen een provincie en/of gemeente (maak dit inzichtelijk op het CV met een referentie van de laatste 5 jaar) (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig schrijven van stukken voor een verkenning naar infrastructurele projecten of gebiedsprojecten (maak dit inzichtelijk op het CV met een referentie van de laatste 5 jaar) (50 punten);
10. Aantoonbare werkervaring als projectleider in de afgelopen 5 jaar met planvoorbereiding binnen grote infrastructurele projecten en/of gebiedsprojecten (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. 1 t/m 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in de afgelopen 5 jaar (maak dit inzichtelijk op het CV met een referentie van de laatste 5 jaar) (10 punten);
c. 2 t/5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in de afgelopen 5 jaar (maak dit inzichtelijk op het CV met een referentie van de laatste 5 jaar) (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde
profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent in staat om integraal, strategisch en risico-gestuurd te denken en te handelen.
  • Je bent resultaatgericht, doortastend, in staat anderen aan te sturen maar beschikt ook zelf over een hands-on mentaliteit om binnen de opgave eigen producten te maken.
  • Je kunt natuurlijk tegenwicht geven aan de andere projectteamleden en staat stevig in je schoenen als er sprake is van tegenstrijdige belangen.
  • Je communiceert gemakkelijk op alle niveaus en beschikt over een vlotte pen.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

  • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
  • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
  • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 23 maart 2023 tussen 12:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 22 maart 2023 bericht. De gesprekken vinden fysiek plaats op het Provinciehuis te Lelystad. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, Flevoland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 december 2023, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.