Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-10

Organisatie
De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben hun krachten op het gebied van Informatisering en Automatisering gebundeld in de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO). Uitgangspunt voor deze samenwerking is standaardisatie van de I&A dienstverlening, inclusief de bijbehorende standaardinrichting van de gemeentelijke werkprocessen en het daarbij passende applicatielandschap.
Binnen de BVO werken we in twee teams, het team Functioneel Beheer en het team Beleid, Regie en Informatievoorziening, en zorgen we dat ruim 1200 medewerkers elke dag goed kunnen werken. Je werkt binnen een team met vakcollega’s en een teamleider. In dit geval is dat het team Functioneel Beheer.

Opdracht
Binnen onze organisatie worden nog steeds een groot aantal applicaties (softwareprogramma’s) decentraal beheerd door collega’s in verschillende teams. De overige applicaties die we gebruiken worden centraal beheerd door de Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO). Begin 2021 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn besloten om alle functioneel beheeractiviteiten onder te brengen bij de BVO Rijn en Braassem. Hiervoor zijn we gestart met het project ‘uniformering en overdracht decentrale functioneel beheerwerkzaamheden Alphen aan den Rijn naar BVO Rijn en Braassem’. Het vooronderzoek heeft geresulteerd in een werkwijze die we nu toepassen en verbeteren om de daadwerkelijke overdracht in stappen uit te voeren.

Wij zoeken een ervaren projectmanager die in staat is dit complex vraagstuk verder door te vertalen naar en uit te werken in praktische projectmatige stappen. Je creëert overzicht en rust door pro-actief contact, verbinding en samenwerking te zoeken en je verliest de scheiding tussen project- lijnverantwoordelijkheid bij deze organisatieverandering niet uit het oog.

Je werkt in dit project nauw samen met functioneel beheerders en teamleiders van de gemeente Alphen aan den Rijn en de BVO. Ook is er een stuurgroep die regelmatig bijeenkomt.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Aantoonbare werkervaring als projectleider met inbeheername trajecten, beheerprocessen en het inrichten van beheer;
 2. Aantoonbare werkervaring als projectleider met aanbestedingstrajecten en verandertrajecten op het gebied van Informatievoorziening;
 3. Kennis van en ervaring met inkopen en aanbesteden bij een gemeente of provincie;
 4. Maximaal uurtarief van € 110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager bij of in opdracht van een gemeente (30 punten);
 2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo niveau, op het gebied van Informatiebeheer en Exploitatie, ICT of projectmanagement (vb: Prince 2) (25 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met- en kennis van (IT en beheer) transities, op zowel business als techniek vlak, binnen overheidsorganisaties (20 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring met functioneel beheer en de informatievoorziening binnen een overheidsinstantie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent daadkrachtig en verbindend op verschillende niveaus.
 • Je hebt kennis en ervaring met transities binnen organisaties.
 • Je spreekt de taal van de business en techniek.
 • Je beschikt over voldoende bedrijfskundige en informatiekundige kennis en ervaring om ook inhoudelijk een gesprekspartner te zijn in discussies over taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden van functioneel beheer in relatie tot andere (beheer)rollen.
 • Je kunt omgaan met weerstand.
 • Je bent analytisch.
 • Je bent omgevingsbewust.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12/13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 17 mei 2023 tussen 10:00 en 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 mei 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 10 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 11 mei 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.