Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-07-18

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Met de gebiedsontwikkeling City werken we aan de duurzaamste binnenstad van Nederland. De gebiedsopgave voor City is uitdagend en divers. De ontwikkeling van City moet leiden tot een leefbare, duurzame en bruisende binnenstad. We bouwen aan een inclusieve binnenstad, waar we aan meerdere doelgroepen plaats bieden. Nieuwegein heeft de ambitie om de komende jaren tot wel 2500 woningen te realiseren, een nieuw ov-knooppunt. Daarbij moet tevens de daarbij horende openbare ruimte worden verbeterd en vergroend. Meer weten over de gebiedsontwikkeling van City? Je leest het hier: www.nieuwegein.nl/city 

Opdracht
Voor het stationsgebied van City zijn wij op zoek naar een ervaren projectmanager met ervaring op het gebied van infrastructurele werken in relatie tot spoorwerken. Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvraag en het komen tot een overkapping voor het nieuwe OV-knooppunt. Daarbij is optimale afstemming noodzakelijk met interne en externe stakeholders, de provincie, de landschapsarchitect voor de openbare ruimte en het in te huren ontwerpbureau. Tijdens de uitvoering/realisatie moet City gewoon bereikbaar blijven en worden aan publieksvriendelijkheid en veiligheid hoge eisen gesteld.  

Je bent als projectmanager breed inzetbaar. In deze rol is het van belang dat je ook oog hebt voor politiek en bestuurlijk verhoudingen. Met jouw open blik en uitstekende communicatieve vaardigheden weet jij te verbinden, doortastend op te treden en draagvlak te creëren. Je bent sterk in het voeren van onderhandelingen, het aansturen van multidisciplinaire teams en hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan. Je hebt veel ervaring met (bewoners)participatie en communicatie en spreekt de taal van ondernemers en marktpartijen.  

 

Vereisten/ knock-out criteria
1. Een afgeronde WO master opleiding op het gebied van vastgoed, gebiedsontwikkeling en/of Civiele Techniek;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het begeleiden van aanbestedingstrajecten/ het contracteren van bureaus voor ontwerpopgaven (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 1 voorbeeld);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van civiele werken (benoem dit duidelijk in het cv.);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met (burger)participatie én interactie met belanghebbenden (overheid, initiatiefnemers, inwoners, ondernemers) (benoem een concreet voorbeeldproject met referentie). 

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het begeleiden van aanbestedingstrajecten/ het contracteren van bureaus voor ontwerpopgaven (benoem dit duidelijk in het cv met minimaal 1 voorbeeld) (35 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met spoor-infrastructurele werken (benoem dit duidelijk in het cv.) (35 punten);
7. Een maximum uurtarief van €120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (20 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 augustus 2023 (10 punten).  

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Met jouw open blik en uitstekende communicatieve vaardigheden weet jij te verbinden, doortastend op te treden en draagvlak te creëren. Je bezit politiek-bestuurlijke sensiviteit, bent strategisch en analystisch sterk en komt tot heldere doelen, acties en resultaten. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 4-16 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.