Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-04

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
De Provincie Groningen werkt bij de gebiedsontwikkeling Oostpolder samen met gemeente Het Hogeland aan de uitbreiding van de Eemshaven. In de Oostpolder moet ruimte komen voor een bedrijventerrein voor zeer grote bedrijven (minimaal 50 hectare) dat middels een integraal en open planproces optimaal ruimtelijk wordt ingepast. Het gaat hier om een van de grootste gebiedsontwikkelingen van Nederland en het speelt een belangrijke rol in de nationale en regionale energietransitie en het behalen van de landelijke klimaatdoelstellingen. We bevinden ons op dit moment in de planontwikkelingsfase waarbinnen 3 sporen worden onderscheiden:

 1. Ruimtelijk spoor – de werkzaamheden die benodigd zijn om tot het benodigde ruimtelijke besluit te komen; gaat om het (ruimtelijke) onderzoek en ontwerp middels een open planproces en vervolgens de juridische vertaling ervan en daaraan verwante activiteiten.
 2. Grondzaken – de zaken die zich rondom grondverwerving (moeten) manifesteren, en zaken daarmee vergelijkbaar en/of in het in het verlengde daarvan (publiek/privaat-georiënteerd); gaat om de alle financiële en juridische aspecten van de gebiedsontwikkeling.
 3. Strategisch omgevingsmanagement – op strategisch niveau verbinding met ontwikkelingen en partijen, intern en extern. Waar nodig en mogelijk wordt doorgeleid naar het (project-omgevingsmanagement in het) ruimtelijk spoor of het spoor Grondzaken.

Voor spoor 2 Grondzaken willen we een nieuw projectteam vormen onder aanvoering van een projectmanager. Binnen het project “Grondzaken Oostpolder” vallen in elk geval de volgende, deels lopende, deels nog op te starten, werkzaamheden:  

 • Afwikkeling beroep vestiging Wvg
 • Verzorgen eventuele besluitvorming rond recent opgeleverde verwervingsstrategie onder de Wvg
 • Behandelen (Wvg-)grondaanbiedingen op basis van de verwervingsstrategie onder de Wvg
 • Organisatie beheer grondexploitatie
 • Actualisatie waarde-advies deskundigencommissie
 • Formuleren en uitvoeren ‘actieve’ verwervingsstrategie
 • Formuleren en uitvoeren uitgiftebeleid (relatie acquisitiebeleid)
 • (Bijdrage leveren aan het) formuleren van acquisitiebeleid
 • Formuleren eigendom- en ontwikkelstrategie (voor de uitvoeringsfase)
 • Uitwerken voorkeursvariant voor de uitvoeringsfase
 • Organisatie vangnetregeling en uitvoering ervan
 • Financiële kaders vanuit de overheden t.b.v. mogelijke zelfrealisatie in de uitvoeringsfase

Het zwaartepunt van deze werkzaamheden manifesteert zich, zo is onze inschatting, het komende half jaar. Spoedig starten van de projectmanager is vereist. Deze projectmanager zal zelf nog een rol hebben in het definitief vormgeven van het team. Voor wat betreft de grondverwerving wordt sowieso inbreng en betrokkenheid geleverd vanuit team Areaalbeheer van de provincie.

Van de projectmanager Grondzaken Oostpolder wordt verwacht dat deze inhoudelijk regie kan voeren op de optelsom van voornoemde werkzaamheden, inhoudelijk (strategisch) advies kan geven aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers, stevig gesprekspartner kan zijn in externe contacten, desgewenst zelf onderdelen kan oppakken en een goede inhoudelijk sparringpartner kan zijn voor de projectteamleden en andere collega’s die bij de gebiedsontwikkeling betrokken zijn.

We zijn dus op zoek naar iemand met kennis van en ervaring met regievoering op en strategisch advies rondom:

 • Grondverwerving en grondexploitatie en -uitgifte van gronden integrale gebiedsontwikkeling
 • ‘Planeconomie’, d.w.z. de financiële haalbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling in kaart brengen, budgettering en planning hiervoor maken en bewaken
 • Grondzaken in combinatie met acquisitie
 • Onderhandelen met verschillende partijen (grondeigenaren, belangstellende bedrijven)
 • Gemeenschappelijke regeling/ uitvoeringspartner
 • Waardebepaling/ grondtaxaties
 • Nadeelcompensatie/ vangnetregeling
 • Relevante wetgeving

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectmanager Grondzaken;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager Grondzaken of vergelijkbare functie (25 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met Grondverwerving en grondexploitatie/ uitgifte van gronden integrale gebiedsontwikkeling (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met ‘Planeconomie’, de financiële haalbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling in kaart brengen, budgettering en planning hiervoor maken en bewaken (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten).

Voor kandidaten/bureaus: Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt kennis van Grondzaken die samenhangen met complexe gebiedsontwikkelingen.
 • Je beweegt je gemakkelijk in een politiek sensitieve omgeving en kunt goed overweg met verschillende groepen met tegengestelde belangen.
 • Jij staat je mannetje (vrouwtje), laat je niet makkelijk uit het veld slaan, en weet op een positieve manier anderen van jou gelijk te overtuigen.
 • Uiteraard kun jij je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken bij interne én externe communicatie
 • Jij houdt ervan te werken met druk op de ketel, hier krijg je energie van terwijl je ook de rust en het overzicht weet te bewaren.
 • Je bent een kei in goed structureren en organiseren.
 • Je neemt de leiding, fungeert als boegbeeld voor Grondzaken Oostpolder en als voorzitter van het projectteam.
 • Je kunt een onderbouwde afweging maken tussen diverse, soms tegenstrijdige, belangen en hierover adviseren aan je opdrachtgevers.

Persoonlijke competenties :

 • Proactief: energiek en doorpakker.
 • Kan ‘creëren’ en nieuwe oplossingen bedenken.
 • Teamspeler: verbindend met humor.
 • Open houding, geestelijk lenig.
 • Goede bestuurlijke antenne.
 • Stressbestendig

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal .

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
[Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht].

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr In overleg met voorkeur voor in elk geval de dinsdag

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vana 16 uur of dinsdagmiddag 11 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 5 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 5 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.