Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-07-20

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Opdracht
Als projectmanager bij de afdeling Ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de herontwikkeling van verschillende locaties in het centrum van Nootdorp, die onderling met elkaar samenhangen, is de gebiedsvisie Hart van Nootdorp vastgesteld. In deze gebiedsvisie staan de uitgangspunten, ambities en opgaven beschreven voor de realisatie een integraal kindcentrum (combinatie kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang), een multifunctionele sporthal en woningen voor jongeren en ouderen. Het project Hart van Nootdorp wordt gefaseerd gerealiseerd. De Jan Janssen sporthal wordt momenteel gebouwd, het integrale kindcentrum inclusief (sociale) woningbouw is in de afrondende ontwerpfase en wordt bijna aanbesteed en voor de gronden van de huidige basisschool wordt een marktuitvraag voorbereidt. Voor het project Hart van Nootdorp zijn wij op zoek naar een senior projectmanager gebiedsontwikkeling.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectmanager gebiedsontwikkeling;
4. Afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als projectmanager gebiedsontwikkeling binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Afgeronde opleiding op minimaal WO master niveau in de richting van planologie, sociale geografie of bestuurskunde (5 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het onderhandelen en samenwerken met projectontwikkelaars en met woningcorporaties. (10 punten);
8. Aantoonbare ervaring met toepassing van duurzame en klimaatadaptieve oplossingen (10 punten);
9. Aantoonbare ervaring met tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en spoedzoekers. (15 punten);
10. Aantoonbare ervaring met de participatieladder. (15 punten);
11. Aantoonbare werkervaring of kennis met ontwikkeling IKC, woningbouwontwikkeling en grondexploitaties (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

– Resultaatgericht: je bent in staat concrete resultaten te boeken en werkt daar doelgericht naar toe met oog voor de belangen van alle betrokken partijen;
– Onderhandelingsvaardig: je behartigt de belangen van de gemeente in onderhandelingssituaties;
– Enthousiasmerend: door een positieve instelling weet je de gemeentelijke organisatie en externe partijen mee te nemen om tot een gedragen resultaat te komen;
– Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen: je stemt je aanpak af met de ambtelijk opdrachtgever en bereidt bestuurlijke besluitvorming voor in overleg met de betrokken wethouder(s)’
– Omgevingsbewust: je bent je bewust van het bouwen in een bewoonde omgeving en de communicatie die dat met
  zich nee brengt.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.