Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-16

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Zoetermeer is de afgelopen jaren sterk gegroeid – dat gaat nog wel even door – en dat geldt ook voor het werkveld van onze afdeling Sociaal Domein. In team Jeugd werken we onder andere aan projecten en activiteiten voor de tienduizenden kinderen en jeugdigen in Zoetermeer. Van kinderboerderijen tot opvoedingsondersteuning en van begeleid wonen tot crisishulp. Met de Zoetermeerse Aanpak Preventie (ZAP), willen wij dat Zoetermeer de beste stad is om in op te groeien. Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Positieve Gezondheid zijn daarbij voor ons de kernbegrippen.

Team Jeugd
Het team Jeugd kenmerkt zich door de gedrevenheid en passie voor jeugd en de betrokkenheid bij elkaar. Collega’s staan voor elkaar klaar en helpen elkaar waar nodig. Er wordt hard gewerkt maar is zeker ruimte voor verbinding en plezier met elkaar. Er zijn verschillende clusters binnen het team Jeugd (beleid, contractmanagement en preventie & toegang). De rol van kwartiermaker wordt toegevoegd aan het cluster preventie & toegang. In totaal bestaat het beleidsteam Jeugd uit 9 collega’s.

Opdracht
De afgelopen maanden hebben de gezamenlijke Toegangspartners Jeugdhulp (POH-Jeugd, Schoolmaatschappelijk Werk en Jeugdgezondheidszorg) een verbeterplan voor de Toegang tot Jeugdhulp opgesteld. Het doel van het verbeterplan is te komen tot  de inrichting van een toekomstbestendige toegangspoort tot (geïndiceerde) jeugdhulp die bereikbaar, beschikbaar, doelmatig en betaalbaar is.  Het voorstel is gereed voor bestuurlijke besluitvorming waar, na vaststelling door het college en de gemeenteraad, mee gestart kan worden met de uitvoering van het plan. Dit plan bevat een zestal verbetervoorstellen die nader uitgewerkt en geïmplementeerd moeten worden. Het plan sorteert voor op de wijzigingen die vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming op de gemeente af komen. In deze rol ben jij de spin in het web die samen met de Stuurgroep, Managementgroep en werkgroep Toegang de uitwerking en implementatie vorm geeft.

Takenpakket:
– Begeleiden van het bestuurlijke besluitvormingsproces;
– Opzetten van de pilot gebiedsgericht multidisciplinair triageren;
– Implementeren van de zes verbeterlijnen. Hieronder valt onder andere de invoering van digitale vormen van hulpverlening (E-health) en het gedachtengoed van Positieve Gezondheid in te bedden in de Toegang;
– Je werkt samen met deelprojectleider Digitalisering aan het digitaliseren van de processen van het team Jeugd- en gezinshulp van de gemeente. Dit project is één van de verbetervoorstellen dat valt onder Toegang;
– Invulling geven aan de gezamenlijke leer- en ontwikkelwens van de Toegang. Hieronder valt de ontwikkelen van een (digitale) leergang Toegang. Dit doe je samen met de Toegangspartners;
– Opstellen van een meetinstrument om de resultaten van de verbeterlijnen inzichtelijk te maken;
– Inrichten van een leer- en verbetercyclus op basis van structurele metingen;
– Leiding geven aan het project analyse langdurige zorg wat direct onder het project valt;
– Voorzitten en leiding/sturing geven aan de stuur-, management- en werkgroep Toegang

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij);
2. Aantoonbare werkervaring met inrichtingsvraagstukken Toegang tot Jeugdhulp

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op gebied projectmatig / programmatisch werken (40 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in de begeleiding van complexe veranderprocessen (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (30 punten)
5.  Aantoonbare werkervaring in werken in een bestuurlijke en gemeentelijke context (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (15 punten)
6.  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Jeugdhulp in de afgelopen 6 jaar (10 punten)
7.  Aantoonbare kennis van en werkervaring binnen de H10 (5 punten)

Competenties
– Netwerker, gemakkelijk contact leggen zowel binnen gemeente als met netwerkpartners;
– Ervaring met bestuurlijke advisering;
– Uitstekende schriftelijke vaardigheden;
– Vlot verband leggen en snel kunnen schakelen;
– Zelfstandig en hoge mate van zelfsturing

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 12. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.