Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Ben jij die ervaren, integraal projectmanager die met kennis van zaken, vanuit brede scope en verbinding, leiding kan geven aan een groep vakbekwame professionals en tegelijkertijd een positieve bijdrage levert aan Rijnhaven Oost, de grootste binnenstedelijke woningbouwtransformatie in Alphen aan den Rijn. Aan jou de boeiende opgave om alle ontwikkelingen en partijen met elkaar te verbinden en te zorgen dat de transformatie gerealiseerd wordt.

Opdracht
Als Projectmanager Rijnhaven ben je eindverantwoordelijk voor de transformatie van Rijnhaven Oost. De transformatie zorgt voor een stedelijke ontwikkeling naar 2.000 woningen aan de oostzijde van de Rijnhaven. Binnen Rijnhaven Oost lopen verschillende ontwikkelingen waarbij de ene keer de gemeente faciliterend werkt en de andere keer vanuit een actieve deelname. Je regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen, zoals Green, BPD, Vink Bouw en de gemeentelijke organisatie. Je stuurt projectleiders aan om samen met hen te zorgen dat de transformatie gerealiseerd wordt. Naast 2.000 woningen zijn ook aspecten als leefbaarheid, werken, klimaatadaptatie en energietransitie belangrijke opgaven die je in Rijnhaven gaat realiseren.

In de rol van Projectmanager Rijnhaven ben jij sterk in het voeren van onderhandelingen, het aansturen van projectteams en neem je de leiding om het projectresultaat te bereiken. Hierin initieer, communiceer en evalueer je alle werkzaamheden die nodig zijn om het project te laten slagen. Daarnaast heb je ervaring met het vertalen van politiek-bestuurlijke uitgangspunten naar projecten en (deel-) resultaten. De interne bestuurlijke lijnen zijn kort waardoor je snel kunt schakelen. Je bewaakt de voortgang, het budget, de kwaliteit en de informatievoorziening van het project. Communicatie en participatie met bewoners en belanghebbenden zijn eveneens belangrijke onderdelen binnen deze rol.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en transformatie Rijnhaven Oost
 • Integraal voorbereiden, aansturen en uitvoeren van verschillende projecten
 • Bewaken van de projectkaders binnen een politiek bestuurlijke omgeving
 • Leveren van projectresultaten binnen de randvoorwaarden zoals tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Technische Bedrijfskunde of Bouwkunde;
2. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager;
3. Door de kandidaat zelf geschreven motivatie met daarin een korte beschrijving van de eigen rol in drie gebiedsontwikkelingsprojecten met aandacht voor oplossen knelpunten en behaalde successen gerelateerd aan gevraagde competenties.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Technische Bedrijfskunde of Bouwkunde (20 punten);
5. Maximum uurtarief van €160,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer (30 punten);
6. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 25 januari 2023 (20 punten);
7. Minimaal 10 jaar werkervaring als Projectmanager (maximaal 30 punten);
 a) Minder dan 10 jaar werkervaring als Projectmanager (0 punten);
 b) Vanaf 10 jaar werkervaring tot 15 jaar werkervaring als projectmanager (15 punten);
 c) Vanaf 15 jaar werkervaring als Projectmanager (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Visie
 • Omgevingsbewust
 • Politiek- bestuurlijke sensiviteit
 • Besluitvaardig
 • Resultaatgericht
 • Netwerker
 • Onderhandelen

Je hebt al geruime tijd ervaring als projectmanager gebiedsontwikkeling, waarbij ervaring vanuit een gemeentelijke organisatie een voordeel is. Je bent scherp op relevante in- en externe ontwikkelingen en in staat deze te vertalen naar jouw projecten. Je hebt eerder eindverantwoordelijkheid gehad in binnenstedelijke transformaties naar woningbouw met meer dan 1.000 woningen. Binnen en tussen de projecten kun je duurzame samenwerkingsverbanden en verbinding creëren tussen verschillende partijen en belangen. Je hebt lef en durft verantwoorde risico’s te nemen om een doel te bereiken. Je denkt in oplossingen en je zoekt samenwerking op. Daarbij maak je gebruik van jouw positieve instelling en enthousiasme om partijen mee te nemen.

In onderhandelingen zorg je voor de belangen van de gemeente en heb zorg je voor het boeken van concrete projectresultaten. Je hebt daarbij steeds het projectdoel voor ogen in relatie tot de gemeentelijke en maatschappelijke belangen. Je bent tactisch goed onderlegd en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 14/15.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.