Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-05

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Je werkt als projectmanager bij het projectenbureau van de gemeente Zoetermeer, waar ongeveer 70 collega’s werken aan verschillende projecten in de organisatie. Denk aan projecten binnen grote gebiedsontwikkelingen, vastgoed- en verduurzamingsprojecten, projecten op het gebied van bedrijfsvoering, in het sociaal domein of bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe wetgeving, zoals in het geval van deze vacature. Het projectenbureau richt zich op het professionaliseren van projectmanagement als vak. We verwachten van al onze mensen dat zij een actieve bijdrage leveren aan de professionaliseringslag.

Opdracht
Op 31 januari 2022 stelde de gemeenteraad de Visie Zoetermeer 2040 vast. De visie geeft antwoord op de vraag wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat Zoetermeer ook op langere termijn een prettige stad blijft, waar iedereen fijn kan wonen, werken en recreëren. De visie is inmiddels goed verankerd in het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen doen wat nodig is’. Zowel in de visie als in het coalitieakkoord doet de gemeente de belofte om samen met inwoners en partners in de stad uitvoering te gaan geven aan de visie.

De gemeente wil o.a. de partners en inwoners verbinden aan de uitdagingen en doelstellingen uit de visie Zoetermeer 2040. Daartoe is in september een tweedaags Stadsfestival gepland. Je bent als projectmanager verantwoordelijk voor de organisatie van het stadsfestival:
– dat samen met partijen uit de stad georganiseerd wordt
– voornamelijk voor inwoners van Zoetermeer is
– dat laagdrempelig en toegankelijk is voor iedereen
– dat inwoners, maar ook partners betrekt en inspireert bij activiteiten/projecten in de stad
– dat stilstaat bij het verleden-heden, maar vooral kijkt naar de toekomst van Zoetermeer (2040)
– met een funfactor, zodat het aantrekkelijk en leuk is om te bezoeken
– waar op minimaal vijf plekken in de stad minimaal 2/3 activiteiten/projecten in Zoetermeer worden uitgelicht.
– waarbij er min of meer een gelijke verdeling is tussen activiteiten/projecten van partners en vanuit de gemeente.
– waar een diversiteit is aan thema’s, aansluitend bij Omgevingsvisie 2040 en het coalitieakkoord.

Het stadsfestival:
– wordt georganiseerd onder de vlag van “Zoetermeer is de plek”;
– krijgt een eigen beeldmerk, passend bij “Zoetermeer is de plek”.
– hanteert voor de overige uitingen de huisstijl van “Zoetermeer is de plek”.
– versterkt het doel van “Zoetermeer is de plek”.
– wordt zowel on- als offline gepromoot bij inwoners van Zoetermeer.
– de start is van de volgende communicatiefase van de Omgevingsvisie 2040

Jouw taken samengevat:
– Het ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van het concept (incl. programma);
– Het opstellen, uitvoeren en bewaken van een marketingcommunicatieplan (met behulp van communicatie/Citymarketing Zoetermeer);
– Het werven van interne en externe projecten/programma’s (partners) t.b.v. het programma;
– Regie houden op en het faciliteren en ondersteunen van de activiteiten van zowel de interne als externe partners;
– Zorgdragen voor eventueel benodigde vergunningen voor het festival;
– Zorgdragen voor een rol voor het bestuur (incl. de begeleiding hiervan);
– Het verbinden van de betrokken partijen/projecten;
– Het verzorgen van de gezamenlijke faciliteiten (denk aan koffiekar, vervoer tussen activiteiten, aankleding).

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectmanager op gebied van evenementen;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van (event)management, bestuurskunde of economie (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectmanager op het gebied van evementen (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in gemeentelijke organisaties (20 punten);
7. Kennis van de visie 2040 en 60 jaar New Town, of in staat dit snel eigen te maken (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met een voorbeeld) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het bedenken en uitvoeren van marketingcommunicatie van evenementen (20 punten)

Competenties

–   werkt resultaatgericht
–   is een netwerker en weet de juiste mensen in en buiten de organisatie aan het project te verbinden
–   is een stevige adviseur en gesprekspartner voor ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever (directeur en wethouder)
–   draagt de visie en bedoeling van het project actief uit
–   heeft kennis van de ambtelijke organisatie
–   onderkent tijdig de politieke/maatschappelijke afbreukrisico’s voor de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, anticipeert met de juiste interventies en laat hierin stevigheid zien
–   is communicatief vaardig en schrijft heldere bestuurlijke stukken

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

14 uur, 7 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.