Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-02

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Het realiseren van deze doelstelling kunnen we niet alleen. Daarvoor moeten we intensief samenwerken met onze inwoners, bedrijven en instellingen in de stad. Ook moeten we meer dan ooit de synergie opzoeken met onze eigen gemeentelijke projecten en opgaves zodat we werk met werk kunnen maken. We zien dat de uitvoering van, onder meer verduurzaming van de woningen op gespannen voet staat met de toenemende (energie)armoede bij onze inwoners. Dat vraagt om een nieuwe aanpak voor onze inwoners.

Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld vanuit het rijk en de gemeente voor de komende periode om aan deze opgave te werken.

We zoeken een projectmedewerker voor het Programma Duurzaamheid Inwoners.

De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Binnen de gemeentelijke afdeling Ruimtelijk Domein, team Projecten werken ca. 25 medewerkers aan de verschillende opgaves van de verduurzaming. Buiten dit team werken ook vele collega’s aan deelopgaves van verduurzaming. Bijvoorbeeld de collega’s van het Openbaar Domein, de projectmanagers van de ruimtelijke projecten en binnen het Sociaal Domein.

Eén van de opgaven is “Duurzaamheid Inwoners”. Een actiegerichte aanpak voor verduurzaming van woningen met daaraan gekoppeld het actief informeren van alle doelgroepen over de beschikbare middelen en mogelijkheden die voorhanden zijn binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. In de aanpak wordt speciale aandacht gegeven aan de maatregelen voor de korte termijn ten behoeve van (kwetsbare) inwoners en het terugdringen van energiearmoede. De aanpak is laagdrempelig en toegankelijk, gericht op het ontzorgen van inwoners die het zwaar hebben.

De tijdelijk projectmedewerker wordt direct aangestuurd door de Programmamanager Duurzaamheid Inwoners, denkt en werkt hands-on mee aan de uitvoering van dit programma. De nadruk ligt hierbij op actie en implementatie.

Opdracht
Samen met de collega’s die in het programma werken, werk je de plannen verder uit en ga je actiegericht aan de slag met de uitvoering hiervan. Je hebt frisse en eigenzinnige ideeën om de inwoners in de diverse doelgroepen te bereiken en voert die ideeën ook uit. Dit betekent onder andere dat je:

 • Contact hebt met bewoners, instellingen en andere betrokkenen;
 • Onderzoekt en ervaringen opdoet wat de echte behoeftes van inwoners zijn om over te gaan tot verduurzaming van de woning;
 • De buurt ingaat en inwonersbijeenkomsten organiseert;
 • De samenwerking opzoekt binnen de organisatie met collega’s binnen en buiten het Ruimtelijk Domein;
 • Binnen het programma meedenkt over oplossingsrichtingen, én actief meewerkt aan de uitvoering;
 • Geen 9 tot 5 kantoorbaan hebt, je frequent in Nieuwegein op kantoor of in de wijken aan het werk bent, en geen afgebakende functie hebt. Samen met de andere collega’s in het team doe je wat er nodig is om de resultaten te behalen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Projectmedewerker.

Gunningscriteria (weging)
3. Een maximum uurtarief van €80,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (25 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectmedewerker (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring en/of affiniteit (kenbaar gemaakt door een korte motivatie) met inwoners binnen de doelgroep (inwoners die in energiearmoede leven) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring en/of affiniteit (kenbaar gemaakt door een korte motivatie) met het energiedomein (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Plannen;
 • Organiseren;
 • Resultaatgericht;
 • Inlevingsvermogen;
 • Daadkrachtig;
 • Positief;
 • Sensitief. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.