Noord-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-04-20

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
De OD NHN maakt gebruik van AFAS ter ondersteuning van allerlei bedrijfsvoeringprocessen. Recent heeft de OD NHN een aanbestedingsprocedure voor onze bedrijfsvoeringsoftware afgerond en blijft AFAS gebruiken. In 2023 wordt de herimplementatie van AFAS per 1 januari 2024 voorbereid zodat de actuele (standaard)functionaliteiten hiervan ingericht worden.  

Vanwege het vertrek van onze senior medewerker HR- en salarisadministratie en tevens projectlid van het project dat gericht is op de herimplementatie van AFAS is deze opdracht beschikbaar. De OD NHN kiest ervoor om de reguliere HR-werkzaamheden en de projectrol die nu door één persoon verricht worden op te splitsen in 2 opdrachten.

Samen met één van onze HR adviseurs word je lid van de projectgroep en neem je de vrijgekomen werkzaamheden over gedurende het hele project. Tot de start van deze opdracht wordt door de huidige senior medewerker HR- en salarisadministratie de blauwdruk voor de inrichting bepaald. Jij neemt daarna het stokje over en wordt het aanspreekpunt voor de consultants van AFAS voor het inrichten van in ieder geval de onderdelen payroll, declaraties, Individueel Keuze Budget (IKB), in- door- en uitstroom (IDU), verlof, ESS en MSS. De HR adviseur richt zich meer op de onderdelen werving en selectie, ziekteverzuim en de gesprekscyclus. Jullie werken nauw samen waar de onderdelen elkaar raken en koppelvlakken hebben, zoals bij ESS, MSS en IDU. Ook werk je samen met de functioneel beheerder. Zij richt zich op de inrichting en jij op de voorbereiding ervan. Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van inrichtingsvraagstukken en het opstellen testscenario’s.

De salarisadministratie van de OD NHN is uitbesteed aan de externe salarisverwerker. Zij werken ook in AFAS en zijn een belangrijke partner bij dit project en de voorbereiding op de livegang per 1 januari 2024. Samen met de projectleider ben je het aanspreekpunt voor hen.

Afhankelijk van jouw specifieke kennis en ervaring werk je samen met de HR adviseur (en communicatie) aan sjablonen. Denk hierbij aan sjablonen die gebruikt worden bij het generen van taken en signalen door AFAS of documenten zoals brieven, een arbeidsovereenkomst en addenda daarop.

Na het inrichten ben je betrokken bij testen van de conversie van de oude AFAS-omgeving naar de nieuwe en je test de functionaliteiten van de nieuwe AFAS-omgeving. Ook begeleid je acceptatietesten met eindgebruikers.

Na de livegang ben je betrokken bij het oplossen van onvoorziene problemen.

De OD NHN werft gelijktijdig voor deze opdracht een senior medewerker HR- en salarisadministratie voor de reguliere HR-werkzaamheden. Deze persoon kan op basis van zijn of haar kennis en ervaring bij het project betrokken en dat heeft mogelijk effect op de voornoemde werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Ervaring met (her)implementatie(s) van bedrijfsvoeringsoftware op het gebied van HR

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau (20 punten);
3. Aantoonbare werkervaring binnen de laatste 3 jaar met (her)implementatie(s) van AFAS op het gebied van HR bij overheidsorganisaties (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring binnen de laatste 3 jaar met testwerkzaamheden van softwareconversies van zowel HR als payroll (25 punten);
5. Aantoonbare kennis over HR- en salarisadministratie (25 punten);
6. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na de inhuurperiode van 10 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.


Competenties
– Integriteit;
– Verantwoordelijkheid;
– Analytisch vermogen;
– Kwaliteitsgerichtheid;
– Nauwkeurigheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 25 april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 24 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 19 april 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 19 april 2023 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 21 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 24 tot 28 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.