Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-08-22

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
De OD NHN maakt gebruik van AFAS ter ondersteuning van allerlei bedrijfsvoeringprocessen. Recent heeft de OD NHN een aanbestedingsprocedure voor onze bedrijfsvoeringsoftware afgerond en blijft AFAS gebruiken. In 2023 wordt de herimplementatie van AFAS per 1 januari 2024 voorbereid zodat de actuele (standaard)functionaliteiten hiervan ingericht worden.  

Onze HR-adviseur en tevens projectlid van het project dat gericht is op de herimplementatie van AFAS gaat per 1 september 2023 minder uren werken. Hij is 12 uur per week beschikbaar voor het project. Ter versterking van het HR-projectteam is deze opdracht beschikbaar voor 24 uur.

Samen met onze HR-adviseur, Senior Medewerker/projectmedewerker HR en Functioneel beheerder HR word je lid van het HR-projectteam binnen de grotere organisatiebrede projectgroep. Het project is in een (ver)gevorderd stadium. De blauwdruk voor de inrichting van AFAS is bepaald en de inrichting is voor verschillende HR-onderdelen op procesniveau klaar. Ook is de proefmigratie van de oude naar de nieuwe AFAS omgeving afgrond.  

In de basis richt de huidige Senior Medewerker HR/projectmedewerker HR zich meer op de onderdelen payroll, declaraties, Individueel Keuze Budget (IKB), in- door- en uitstroom (IDU), verlof, ESS en MSS. De huidige HR adviseur richt zich meer op de onderdelen werving en selectie, ziekteverzuim en de gesprekscyclus. In de praktijk wordt er nauw samengewerkt en zeker waar de onderdelen elkaar raken en koppelvlakken hebben, zoals bij ESS, MSS en IDU.

Jouw samenwerking met de HR-adviseur is belangrijk. Jullie richten je in de basis op dezelfde onderdelen en maken afspraken over de inrichting ervan. De HR-adviseur kent de organisatie en de huidige werkwijze goed, weet welke innovatie er nodig is en kan daardoor doorslaggevend zijn voor de wijze waarop er vanaf 1 januari 2024 gewerkt wordt en de inrichting die dit ondersteunt.

Op procesniveau staat de basis voor de onderdelen payroll, declaraties, IKB, IDU, ESS en MSS welke stap voor stap wordt gefinetuned. Voor verlof, ziekteverzuim en de gesprekscyclus start de inrichting in september. In het algemeen dienen voor veel onderdelen toelichtingen, sjablonen, brieven/overeenkomsten, taken en signalen voor (eind)gebruikers geschreven te worden. Ook start vanaf september de communicatie richting de organisatie over de veranderingen die medewerkers raken. Later in het jaar worden acceptatietesten en trainingen met eindgebruikers georganiseerd. Het bovenstaande zijn voorbeelden van de werkzaamheden waarin jij een belangrijk aandeel hebt.

Verder werk je samen met de Functioneel Beheerder HR. Zij richt zich op het realiseren van de inrichting en de andere HR-projectteamleden op wat de inrichting dient te zijn. Na het inrichten ben je betrokken bij testen van de conversie van de oude AFAS-omgeving naar de nieuwe en je test de functionaliteiten van de nieuwe AFAS-omgeving. Na de livegang ben je betrokken bij het oplossen van onvoorziene problemen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met (her)implementatie(s) van bedrijfsvoeringsoftware op het gebied van HR;
3. Aantoonbare werkervaring met HR werkzaamheden binnen AFAS.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van HR (25 punten);
5. Ervaring met (her)implementatie(s) van AFAS op het gebied van HR bij Overheidsorganisaties (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met testwerkzaamheden van softwareconversies van zowel HR als payroll (25 punten);
7. Aantoonbaar werkervaring als HR adviseur/medewerker met de cao SGO of gemeente, ziekteverzuim, werving en selectie en de gesprekscyclus (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch vermogen;
– Visie;
– Inlevingsvermogen;
– Overtuigingskracht;
– Initiatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 31 augustus 2023, 09:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 30 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 21 augustus 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 21 augustus 2023  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 23 augustus 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 januari 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.