Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-07-10

Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van onze organisatie hangt af van de resultaten die wij behalen in de uitstroom van cliënten, het beperken van de instroom en de kwaliteit waarmee wij bestaande cliënten begeleiding bieden.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie!  De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de professionals die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

Opdracht
Als Regisseur Werk maak je onderdeel uit van het team Werkroute en begeleid je klanten met een indicatie voor een banenafspraak of een indicatie beschut werk. Werkroute is een samenwerking tussen de RSD en Biga Groep (SW-bedrijf). Je werkt intensief en gemotiveerd samen met acht collega’s om de klanten passende ondersteuning te bieden en hen te begeleiden richting werk.  
Werkroute ontzorgt werkgevers die zich richten op de banenafspraak en/of beschut werk. We fungeren als expertisecentrum voor collega’s van de RSD, Biga Groep, gemeenten, werkgevers, inwoners en andere stakeholders.   

Dit is wat je gaat doen: 

 • Je ondersteunt bij het verwerken van de tijdelijke en verlengde inkomstenvrijlatingen LKS. Je maakt een rapportage en beschikking.
 • Je voert intakegesprekken met klanten die recent een indicatie banenafspraak hebben gekregen.
 • Je begeleidt de klant in stappen naar werk of scholing en monitort klanten die een indicatie dagbesteding hebben.
 • Je voert regie over de dienstverlening die ingezet wordt ten behoeve van een klant met de indicatie banenafspraak.
 • Je werkt resultaatgericht en met concrete doelstellingen aan je eigen caseload. 
 • Je voert loonwaardemetingen uit.
 • Je bent de contactpersoon voor de klant en zijn/haar begeleiders. 
 • Je werkt nauw samen met landelijke, regionale en lokale netwerkpartners zoals de gemeenten, Pro/Vso scholen en het UWV. 
 • Je maakt gebruik van het beschikbare aanbod aan trajecten, onder andere van de Biga Groep en de jobhunter. Daarnaast zoek je met collega’s en/of met netwerkpartners naar nieuwe oplossingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de begeleiding en bemiddeling van klanten vanuit de Participatiewet richting werk; 
2. Aantoonbare werkervaring in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking / indicatie banenafspraak; 
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met Suite;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met CompetenSyS (20 punten); 
5. Gecertificeerd om loonwaardemetingen te mogen verrichten, (geef dit duidelijk aan in het cv) (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking / indicatie banenafspraak (30 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (15 punten);
8. Een maximaal uurtarief van € 65,- exclusief BTW en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Samenwerken;
– Netwerken;
– Initiatief;
– Klantgericht; 
– Resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Is hybride werken mogelijk: ja.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 13 juli 2023 in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 12 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 7 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 10 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 11 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.