Zuid-Holland
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-08

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Opdracht
Als adviseur Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) verricht je zelfstandig ROM-taken en ben je als beleidsadviseur voor gemeenten de vraagbaak voor milieuvragen in brede zin. Je werkt voor verschillende gemeenten in ons werkgebied.

Binnen het cluster ROM adviseer jij jouw opdrachtgevers over omgevingsvraagstukken en streeft daarbij naar een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Je ondersteunt opdrachtgevers bij het opstellen van beleidsdocumenten en het uitvoeren van projecten.

Wat zijn je taken:

  • Het helder krijgen van de klantvraag en het coördineren van de werkzaamheden;
  • Het uitzetten van de adviesvraag van de opdrachtgevers onder de verschillende vakspecialisten en het bewaken van de tijdsplanning.
  • Het opstellen van de integrale milieuadviezen voor gemeenten m.b.t. ruimtelijke planprocedures.
  • Het onderhouden van het klantcontact en intern afstemmen bij complexe vragen.
  • Het aandragen van verbeteringen t.b.v. van werkprocessen binnen het ROM cluster.
  • Een actieve bijdrage leveren aan en voorbereid zijn op de veranderende rol van de ROM Adviseur wanneer de Omgevingswet het vigerend wetgevend kader is.

Beschik jij over kennis van en ervaring met ruimtelijke planprocedures van bestemmingsplannen en Wabo en heb je daarnaast basiskennis over milieuthema’s zoals geluid en luchtkwaliteit? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk domein;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie;
4. Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het ruimtelijk domein;
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van milieu.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Afgeronde opleiding op minimala wo bachelor niveau (10 punten);
7.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van ROM binnen een overheidsorganisatie (25 punten);
8. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk domein (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van de milieuadviezen voor gemeenten m.b.t. ruimtelijke planprocedures (benoem minimaal 1 voorbeeld hiervan in het cv) (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met de Wro, Omgevingswet en milieuwetgeving (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Communicatief vaardig; zowel schriftelijk als mondeling
– Flexibiliteit
– Resultaatgericht (deadlines)
– Samenwerking
– Bestuurlijke sensitiviteit
– Oplossingsgericht
– Netwerker

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Als er geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 13 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 7 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 8 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 9 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.