Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-10-02

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
De provincie Utrecht werkt volgens het Three Lines-model. De tweedelijnsfunctie is belegd bij de eenheid AO/IC. Primair voert de eenheid AO/IC Verbijzonderde Interne Controle (VIC) werkzaamheden uit (op grond van het VIC-plan) gericht op het mogelijk maken van de Rechtmatigheidsverantwoording en secundair voert het team Interne Controle (IC) werkzaamheden uit binnen de afdeling Bedrijfsvoering, op grond van het ‘eigen’ IC-plan.

De opdracht omvat het verder bijdragen (advies en implementatie) aan de doorgroei in volwassenheidsniveau van de eenheid AO/IC. Deze doorgroei heeft enerzijds betrekking op de (vaktechnische) kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden (in brede zin) en anderzijds op de verdere inbedding van de tweedelijnsrol van het team AO/IC (beelden en verwachtingen drie lijnen zijn nog niet altijd gelijk).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding registeraccountant (RA titel);
2. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van audits uitgevoerd binnen een provincie;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het uitvoeren van audits binnen een overheidsinstelling.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met uitvoeren van audits binnen de overheid (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van Audits in de Publieke Sector binnen een BIG4 accountantsorganisatie (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring In de afgelopen 5 jaar met het begeleiden van de organisatie naar de Rechtmatigheidsverantwoording bij een provinciale overheid (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het werken in en door ontwikkelen van een three lines omgeving binnen een provinciale overheid (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Verbindend;
– Goed kunnen luisteren; vraag achter de vraag herleiden;
– Coachend;
– Goede gesprekspartner op verschillende niveaus.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 5 oktober 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 4 oktober bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 29 september 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 2 oktober 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 3 oktober 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.