Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-09

Organisatie ZonMw
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Daarmee draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Ook naar mentale gezondheid maakt ZonMw veel onderzoek mogelijk. Denk aan thema’s zoals onbegrepen gedrag en depressie, maar ook aan dementie en maatschappelijke opvang. Voor het cluster dat zich bezighoudt met mentale gezondheid zijn we op zoek naar een senior communicatieadviseur.

Opdracht
Het thema mentale gezondheid is groot en dynamisch. Met een team van vier communicatieprofessionals verdeeld over verschillende teams bedienen we veel verschillende stakeholders. Samen met onze inhoudelijke collega’s stemmen we de communicatie zo goed mogelijk af om zo subsidieaanvragen van hoge kwaliteit te krijgen en het veld te laten weten naar welke thema’s er nu onderzoek wordt gedaan. En we zorgen ervoor dat de onderzoeksresultaten de juiste impact hebben. We kennen onze stakeholders en kanalen daarom goed en werken veel samen met in- en externe partners.

Vanaf juli gaat onze senior communicatieadviseur met zwangerschapsverlof. Vanaf juni zijn wij daarom op zoek naar vervanging. Iemand die altijd een strategische blik heeft maar de verbinding met de praktijk nooit uit het oog verliest. Iemand die zich dossiers en manieren van werken snel eigen maakt. Als adviseur behoud je het overzicht in het cluster en zit je wekelijkse overleggen voor met het communicatieteam en ben je een sparringpartners. Je behoudt de aansluiting met centrale communicatie en bewaakt de algemene lijn in overleg met het clusterhoofd. Daarnaast wordt ook verwacht dat je uitvoerende werkzaamheden op kan pakken als dat nodig is. Denk aan het schrijven van nieuwsberichten, het uitzetten van opdrachten, aanpassingen op de website en redactie van de maandelijkse nieuwsbrief.

Knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieprofessional (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in het coördineren en uitvoeren van communicatie-activiteiten (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring bij een onderzoeks- of kennisorganisatie in de gezondheidssector (15)
6. Aantoonbare werkervaring in het functioneel aansturen van een kleine team (maximaal 5 personen) medewerkers (15 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken (5 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het onderhouden en maken van netwerkcontacten (15 punten)
9. Uurtarief maximaal € 85,00 exclusief BTW, inclusief fee Flextender en reiskosten woon-werkverkeer, afhankelijk van ervaring en type werkzaamheden (10 punten).

Competenties

  • Denkende doener;
  • Creatief;
  • Resultaatgericht;
  • Flexibel;
  • Organisatiesensitief;
  • Klantgericht.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaandecriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek vindt online plaats en wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
In overleg, op maandagen en donderdagen werken is een pre.

Planning interview
De interviews bij ZonMw zijn gepland op woensdag 17 mei 2023 van 15;00 tot 17 uur.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 mei 2023, 09;00 uut. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dag maandag 8 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 10 mei 2023,09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.