Zuid-Holland
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-11

Organisatie
Rijswijk is volop in beweging. Dat geldt voor de stad zelf, maar ook voor de gemeentelijke organisatie. De organisatie richt zich op het realiseren van integrale (maatschappelijke) opgaven en stemt haar dienstverlening af op vragen en behoeften van inwoners, ondernemers en instellingen in Rijswijk.

We zijn een toegankelijke organisatie, met ongeveer 470 medewerkers in 35 verschillende teams verdeelt over 4 domeinen. Wie in Rijswijk gaat werken, komt terecht in een open cultuur, waarin de lijnen kort zijn. Je hebt dus snel contact binnen alle bestuurlijke en gemeentelijke niveaus. Je werkt samen in een team op basis van jouw talent en kennis. Daarbij krijg je veel ruimte en eigen verantwoordelijkheid, om jezelf te blijven ontwikkelen

De open cultuur en de overzichtelijke omvang van de organisatie zorgen ervoor dat jij en je werk goed zichtbaar zijn. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.

Werken bij Rijswijk betekent samen met inwoners en maatschappelijk partners aan de slag gaan om mooie doelen te bereiken. Samen zijn we Rijswijk!

Het team
De BBZ consulent voert de werkzaamheden uit onder het team Inkomen en Participatie en draagt bij aan een zelfstandig bestaan van de inwoners van Rijswijk. Het team kenmerkt zich door een informele sfeer, met korte lijntjes en een hoge mate van zelfstandigheid. Werkplezier en resultaten gaan samen op

Opdracht
Binnen het Sociaal Domein van de gemeente Rijswijk ben je als Bbz-consulent geheel solistisch verantwoordelijk voor de ondersteuning aan startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap.

Als een ondernemer te maken krijgt met financiële tegenvallers, dan kan dat forse gevolgen hebben. Misschien is er tijdelijk onvoldoende inkomen of ontstaan er te veel schulden. Dan kan hij of zij via het Sociaal Domein van de gemeente Rijswijk een beroep doen op landelijke overheidsregelingen:
– Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);
– De Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

De Bbz-consulent verwijst ondernemers en ex-ondernemers door naar organisaties die zich bezighouden met schuldhulpverlening.

Werkgevers Service Punt (WSP)
Als consulent Bbz voer je de werkzaamheden uit onder het team Werkgevers Servicepunt (WSP) van het Sociaal Domein. Het team draagt bij aan een zelfstandig bestaan van de inwoners van Rijswijk. Het team kenmerkt zich door een informele sfeer, met korte lijntjes en een hoge mate van zelfstandigheid. Werkplezier en resultaten gaan samen op.

Als Bbz-consulent ben je verantwoordelijk voor
– Het behandelen van aanvragen Bbz 2004, zowel levensonderhoud als bedrijfskredieten;
– Het behandelen van aanvragen IOAZ;
– Advies aan (startende) ondernemers over hun financiële vraagstukken en denkt mee over maatwerkoplossingen.

Je maakt bedrijfskundige, bedrijfseconomische en bedrijfsjuridische analyses. Je beoordeelt ondernemingsplannen van starters op haalbaarheid en gevestigde ondernemingen op levensvatbaarheid. Je adviseert en begeleidt gevestigde en startende ondernemers bij het ondernemerschap. Je ondersteunt je klanten bij het zoeken naar alternatieven als het werken als zelfstandige niet (meer) haalbaar blijkt.

Verder begeleidt je de ondernemer in het tijdig en adequaat aflossen van een verstrekt krediet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior BBZ consulent in de afgelopen 10 jaar

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in juridische richting (15 punten).
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior BBZ consulent in de afgelopen 10 jaar (35 punten).
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Suite/GWS in de afgelopen 5 jaar (30 punten).
7. Aantoonbare kennis van het bijstandsbesluit zelfstandigen, blijkend uit aantoonbare werkervaring of cursussen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent in staat tot het voeren van gesprekken met ondernemers en je kunt zelfstandig een oordeel vormen over de levensvatbaarheid van een (te starten) onderneming;
– Je kunt je goed inleven in de wereld van de ondernemer, je snapt hun uitdagingen en vragen. Je kunt een goede inschatting maken van de risico’s en kansen van het bedrijf;
– Je beschikt over boekhoudkundige en fiscale kennis;
– Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
– Je hebt kennis van Microsoft Office;
– Je hebt ervaring met GWS4all/Suite;
– Je hebt affiniteit met het zelfstandig ondernemerschap;
– Je hebt ruime kennis van Bbz 2004, IOAZ en Awb;
– Je hebt kennis van schuldhulpverlening voor ondernemers;
– Je weet de regie te houden door planmatig te werken;
– Je signaleert trends en ontwikkelingen en doet voorstellen ter verbetering;
– Je bent dankzij gemeentelijke ervaring als consulent Bbz, direct inzetbaar.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 14 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 8 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 9 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 12 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.