Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden
2023-01-22

Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

Afdeling
Je komt te werken bij de afdeling Fysieke leefomgeving (FLO), team ruimtelijke advisering. FLO richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. Zij houden zich onder meer bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, vastgoed, toezicht én vergunningen, wonen, stedenbouw, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus!

Opdracht
Je bent onderdeel van het cluster vastgoed dat in opbouw is. Het cluster vastgoed is onderdeel van het team Ruimtelijke Advisering. Bij vastgoed worden de maatschappelijke accommodaties beheerd. Je bent de inhoudelijke en procedurele sparringpartner van de collega’s in het cluster en de teamleider. Als senior adviseur vastgoed lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van dit nieuwe cluster en heb je ook een coachende rol in de verdeling en uitvoering van de opgaven. Je krijgt er energie van om de samenwerking met de collega’s op te zoeken en bent ook proactief in de samenwerking buiten het eigen cluster. Je wordt onder andere ingezet op tenminste 2 complexe dossiers: het werkprogramma op basis van ons vastgoedbeleid en de toekomst van een beeldbepalend monumentaal pand.

 • Je pakt de regie binnen het cluster en zorgt dat collega’s kunnen opereren als inhoudsdeskundige. Je coacht en stuurt je collega’s inhoudelijk aan. Hierbij ben je sparringpartner voor de teammanager, de strategisch adviseur en de portefeuillehouder;
 • Je adviseert en behandelt vraagstukken die gericht zijn op toekomstbestendige richtingen voor de maatschappelijke vastgoedvoorraad en overeenkomsten die zijn afgestemd met en ingericht voor de maatschappelijke (beleids)doelen en overheidsmaatregelen. De basis daarvoor is het vastgoedbeleid dat op dit moment wordt opgesteld;
 • Je bouwt aan een werkprogramma dat handvatten biedt om het vastgoedbeleid uit te voeren;
 • Je werkt samen met collega’s aan het accountmanagement, onderhandelingen met externe partijen, of verkooptrajecten en uitgiftecontracten;
 • Je bent het aanspreekpunt en hebt een integraal verbindende rol naar de andere beleidsteams binnen de organisatie;
 • Je bent goed bekend met budget- en kwaliteitsbewaking, vastgoed rekenen en de daarbij behorende exploitatiemodellen;
 • Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het moduleren en implementeren van (gemeentelijke) contracten op het gebied van maatschappelijk vastgoed, je ziet erop toe dat contractuele verplichtingen worden nagekomen en waar nodig behandel je claims;
 • Je bent goed op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving rond de bouw- en realisatie van vastgoedprojecten en het beheren en exploiteren van vastgoed (zoals inkoop, veiligheid, arbo, milieu, enzovoort).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met het coachen van collega’s en het regie voeren over vastgoedbeleid en de uitvoering daarvan;
3. Aantoonbare kennis van Wet- en regelgeving gerelateerd aan bouwen en veiligheid d.m.v. werkervaring of een afgeronde opleiding;
4. Aantoonbare werkervaring met portefeuillebeheer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor opleiding in de richting van Bouwkunde of Vastgoed (25 punten);
6. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 18 jaar als adviseur vastgoed (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente (25 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het aansturen/ coachen van collega’s (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (20 punten).

Competenties

 1. Je bent een adviseur met een open houding die stevig in zijn schoenen staat;
 2. Je hebt ervaring met het aansturen/ coachen en enthousiasmeren van collega’s;
 3. Je kunt goed omgaan met uiteenlopende belanghebbenden en gebruikers uit het maatschappelijke en bestuurlijke werkveld (accountmanagement en politieke sensitiviteit);
 4. Je bent in staat om complexe dossiers tot een goed einde te brengen (daadkracht);
 5. Je kunt jouw ideeën en meningen op een heldere, begrijpelijke en correcte wijze overbrengen aan zowel collega’s als externe partijen (onderhandelen en overtuigen);
 6. Je draagt bij aan een goede sfeer, je hebt humor en relativeringsvermogen om de hectiek van het moment een plek te geven.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Voor deze functie geldt een maximaal uurtarief van € 125 incl. reiskosten / fee Flextender, excl. Btw.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.