Utrecht
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-18

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Je werkt nauw samen met je collega Senior Inkoopadviseur, samen geven jullie aan de gehele organisatie ondersteuning op gebied van inkoop en aanbesteding. Je geeft aan je collega’s van onze beleidsafdelingen advies over de wijze waarop opdrachten in de markt worden gezet. Dit kan variëren van 1 op 1 opdrachten tot meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures en Europese aanbestedingsprocedures. Je adviseert ook inhoudelijk over de contractvorm en -duur, invulling van de procedure, criteria en de gunningssystematiek. De vakinhoudelijke kennis over de inhoud van de opdracht wordt ingevuld door je collega’s van de betreffende beleidsafdeling.

De gemeente Soest is druk bezig om zijn inkooporganisatie verder te professionaliseren.  We werken aan het verbeteren van onze processen en formats. Onze focus ligt op de verbetering van de processen rondom contractbeheer en – management. Naast advies op actuele inkoopvraagstukken wordt je dan ook uitgedaagd om samen met je collega senior inkoopadviseur te werken aan deze verbeterkans.

Vereisten / knock-outcriteria1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als zelfstandig inkoopadviseur aan de opdrachtgeverskant, onderbouw dit in het cv;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het begeleiden van minimaal 3 Europese aanbestedingen als Inkoop adviseur bij een gemeentelijke instelling adviseur;
3. Beschikbaar per 1 juli 2023 voor tenminste 24 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het uitvoeren van meervoudig onderhandse- en Europese aanbestedingsprocedures (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als inkoopadviseur binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het verbeteren en ontwikkelen van het inkoopproces (inkoopbeleid, social return beleid, inkoopbezuinigingen, inkooprapportage en verbeteren contract-registratie), benoem waar je dit hebt gedaan (20 punten);
7. Een afgeronde opleiding NEVI 1 en NEVI 2 (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het gebruiken van het aanbestedingsplatform TenderNed (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
  • Je belicht inkoopvraagstukken vanuit meerdere kanten.
  • Je weet te balanceren tussen flexibiliteit en vasthoudendheid.
  • Je pakt zelfstandig het werk op en stemt het af met je collega inkoopadviseur.
  • Je lost problemen op en zorgt dat de klus geklaard wordt.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 21 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 20 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 juni 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

V: Is 20 uur per 1 juli ook een optie? 
A: 24 uur is voor ons het minimum.

V: Kandidaat heeft meer dan 10 jaar ervaring als senior inkoopadviseur in de publieke sector bij verschillende overheden in politiek complexe omgevingen, maar niet bij een Gemeente. Hierdoor zou kandidaat afvallen op knock-out 2 (Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het begeleiden van minimaal 3 Europese aanbestedingen als Inkoop adviseur bij een gemeentelijke instelling adviseur). Zou de Gemeente de eis kunnen aanpassen naar: “Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het begeleiden van minimaal 3 Europese aanbestedingen als Inkoop adviseur in de publieke sector?”? 
A: De eis kan aangepast worden naar ‘Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het begeleiden van minimaal 3 Europese aanbestedingen als Inkoop adviseur bij een gemeentelijke instelling, rijksoverheid of provincie.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 19 juni 2023, 12:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.