Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-19

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek.

En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.

OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Als Senior inkoopadviseur bij de OD NHN heb je genoeg uitdagingen. De inkoop van OD NHN kenmerkt zich door grote en kleine en dynamische projecten. Je bent in het voortraject met de interne klant in gesprek om de inkoopbehoefte te bepalen. Wat is de gewenste kwaliteit en het beschikbare en benodigde budget? Gaat het om een onderhandse aanbesteding of moeten we Europees aanbesteden? Wat wordt de planning? Het initiatief hiervoor ligt bij jou: bij de OD NHN staat inkoop nog niet helemaal op de kaart.

Het belang en de bewustwording met betrekking tot de toegevoegde waarde van een inkoopadviseur moet nog onder aandacht gebracht worden bij het management en de medewerkers.  Dit betekent dat je sterk in je schoenen moet staan. En dat je stevig kunt adviseren, zodat je samen de passende aanbestedingsprocedure kunt bepalen en uitvoeren. Je ondersteunt bij het bepalen van de inkoopbehoefte, het specificeren van de vraag, het selecteren van de beste inschrijver en het vervolgens contracteren van die partij. Een aanbesteding zet je op de markt via Tenderned.

Wat breng je mee?
Je bent een enthousiaste, energieke professional met een passie voor rechtmatig- én doelmatig inkopen. Je vindt het leuk om collega’s te adviseren en te ondersteunen in het inkoopproces, ook als de collega’s het lastig vinden om hulp te accepteren. Soms vraagt dit geduld; op andere momenten vergt dit stevigheid en duidelijkheid waarin je onderbouwing geeft vanuit de aanbestedingswet. Jouw communicatiestijl stem je dan ook gemakkelijk af op je gesprekspartner. Je maakt heldere (vervolg)afspraken en zet een stapje extra als dat nodig is. Verder krijg je er energie van om ons inkoopproces te professionaliseren en collega’s hierin mee te nemen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Afgeronde ‘Nevi 1 Publiek’ of ‘Conducto Post-hbo inkoop & aanbesteden.’
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Senior Inkoopadviseur. 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde ‘Nevi 2 Publiek’ of ‘Conducto Post-hbo aanbesteden voor gevorderden’ (40 punten);
5. Minimaal vijf Europese aanbestedingen afgerond in de afgelopen drie jaar (benoem duidelijk in het cv); (35 punten);
6. Deta-vast constructie: kandidaat is bereid om na 52 weken inhuur zonder verdere kosten vanuit kandidaat of achterliggende inschrijver bij wederzijdse interesse in dienst te treden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Zelfstandig;
– Analytisch;
– Samenwerken;
– Overtuigend;
– Sterk in je schoenen staan;
– Initiatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Hybride werken: ja, ongeveer 50/50 na de inwerkperiode.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 25 juli . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 21 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 18 juli 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 19 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 20 juli 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 tot 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.