Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-13

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de circa 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de volgende pagina: Onze organisatie.

Opdracht
Je komt de omgevingsrecht-juristen versterken zodat deze juristen ruimte hebben om zichzelf en de gemeente voor te bereiden op de Omgevingswet, waar ook jij een actieve bijdrage aan levert. Als jurist Omgevingsrecht bij gemeente De Bilt ben jij degene die de juridische kwaliteit waarborgt van onder meer besluiten over omgevingsvergunning-aanvragen. Zo voer je bijvoorbeeld de juridische toets bij omgevingsvergunningen uit. Je vertegenwoordigt het college van burgemeester en wethouders in bezwaar- en beroepszaken en je bent een vraagbaak op het gebied van het omgevingsrecht voor het bestuur, collega’s en burgers. Je schrijft memo’s, college- en raadsvoorstellen. Verder begeleid je naast de casemanager de uitgebreide procedures en brengt deze in procedure bij het college en de raad. Je zit in een vakgroep met nog twee omgevingsrecht-juristen en bent op de hoogte van de nieuwste (juridische) ontwikkelingen. Handhaving is geen onderdeel van deze functie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau in juridische richting;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als jurist Omgevingsrecht bij een overheidsorganisatie;
3. Beschikbaar per uiterlijk 3 juli 2023 voor tenminste 32 uur;
4. Maximum uurtarief van €100,- exclusief btw, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als jurist vergunningverlening (WABO) bij een gemeentelijke instelling (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met (burger)participatie, interactie met belanghebbenden en bestuurlijke belangen (College, Raad, inwoners en bedrijven) geef hiervan een voorbeeld in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de WABO en het Algemeen bestuursrecht (20 punten);
8. De kandidaat toont 2 relevante referenties aan die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties en of verwachtingen
– Je beschikt over duidelijke communicatieve vaardigheden;
– Je bent resultaatgericht en je hebt overtuigingskracht;
– Je werkt graag samen;
– Je neemt graag initiatief, bent oplossingsgericht en beschikt over een sterk analytisch vermogen;
– Je bent omgevingsbewust: goed op de hoogte van (in- en externe) ontwikkelingen en van wat er leeft bij alle belanghebbenden;
-Werken onder tijdsdruk vind je geen probleem;
– Je kunt uitstekend plannen en organiseren;
– Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
– Je durft gevraagd en ongevraagd advies te geven aan collega’s, bestuur en externen;
– Je hebt oog voor de verschillende belanghebbenden en of belangen en zoekt hiertussen de balans;
– Je bent beschikbaar op (voornamelijk) dinsdagavonden en donderdagavonden voor hoorzittingen van de commissie bezwaarschriften en voor de raadscommissie vergaderingen;
– Verder straal je vooral integriteit uit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.