Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-22

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De gemeente Zoetermeer staat voor een aantal grote opgaven, zoals beschreven in de visie Zoetermeer 2040. Om die opgaven in de stad werkelijkheid te maken, is realisatiekracht nodig. Tegelijkertijd kan de organisatie niet onbeperkt nieuwe opgaven aanpakken en is slimme sturing en organisatie gewenst. In het fysieke domein is de afgelopen jaren gewerkt aan professionalisering van projectmatig werken, wat  leidt tot meer realisatiekracht, betere sturing en betere beheersing van projecten. Ook in overige domeinen, zoals het sociaal domein, is de stap gezet de Zoetermeerse werkwijze Projectmatig werken te implementeren.

Echter voor andersoortige opgaven, dus anders dan projecten, is de projectmatige aanpak niet geschikt. Het gaat bijvoorbeeld om grote programma’s, met name in het sociale domein, maar ook gebiedsontwikkelingen en de realisatie van de visie 2040.

Omdat de opgaven belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de stad, is er een behoefte ontstaan om ook voor dit type werk een goede aanpak te ontwikkelen. Een meer gestandaardiseerde werkwijze voor programmatisch werken moet leiden tot meer resultaat in de stad, betere sturing en meer grip op de capaciteit binnen de organisatie.

De senior projectmanager heeft de volgende twee opdrachten:
1. Update van handleiding Zoetermeerse werkwijze Projectmatig werken (ZWPW).
2. Ontwikkelen handleiding Programmatisch werken, aansluitend op de ZWPW.

Vanwege het aansluiten op elkaar, wordt dit in één opdracht uitgezet.

Vertrekpunt
De gemeente heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de professionalisering van projectmatig werken. Er is een Zoetermeerse werkwijze voor Projectmatig werken vastgesteld, er zijn trainingen gegeven en er is een projectenbureau opgericht dat zich richt op het doorlopende kennisontwikkeling en vakmanschap in projectmanagement. Deze professionalisering is in volle gang en nog steeds in ontwikkeling. De resultaten van de professionalisering worden in de gehele organisatie zichtbaar; betere sturing, betere projectbeheersing en betere informatievoorziening vanuit de projecten.

Hoewel de aanpak niet volledig toepasbaar is op andersoortige opgaven, kunnen elementen hieruit wel dienen als startpunt. Bijvoorbeeld de wijze van het beschrijven van een opdracht, de uitgangspunten voor sturing van opgaven en voor samenwerking met de lijnorganisatie. Als de werkwijzen op elkaar aansluiten, wordt de Zoetermeerse aanpak voor zowel projecten als programma’s herkenbaar en is de doorontwikkeling voor andere opgaven relatief efficiënt.

Tegelijkertijd ligt dit vraagstuk er niet voor niets; niet alle projectmatige elementen zijn te gebruiken voor de andere opgaven. Naast de werkwijze voor programma’s, zullen ook nieuwe tools moeten worden gemaakt.

Het implementeren van de werkwijze voor programmatisch werken en het opleiden van de programmamanagers is mogelijk een vervolg van de opdracht bij verlenging.

Opdracht
De eindresultaten voor deze opdracht zijn als volgt te beschrijven:

–   Update boekje Zoetermeerse Werkwijze Projectmatig Werken.
    –   Aanscherping naar aanleiding van ontwikkelingen in de praktijk
    –   Aantrekkelijk en herkenbaar voor alle domeinen

–   De gemeente heeft een werkwijze voor grote opgaven die geen projecten zijn, programmatisch werken.
–   In deze werkwijze is in elk geval opgenomen hoe sturing, fasering en beheersing voor dergelijke opgaven georganiseerd moet worden
–   Er is duidelijkheid over hoe we programma’s intern organiseren; waarbij de afweging tussen integraal werken en ‘niet-alles-met-alles-verbinden’ telkens moet worden gemaakt.
–   Er is duidelijkheid over de rol van de gemeente in de aanpak van een programma ten opzichte van externe partijen; steeds meer liggen de oplossingen voor opgaven in samenwerking met inwoners en andere partijen en groepen in de stad.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als project- of programmanager bij een overheidsorganisatie op het gebied van programmatisch en projectmatig werken;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een opleiding op wo master niveau (10 punten);
5. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar als project- of programmanager bij een overheidsorganisatie (15punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen en implementeren van methodieken voor projectmatig of programmatisch werken (20 punten);
7. Kennis van bestaande methodieken voor programmatisch en projectmatig werken (10 punten)
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met organisatieontwikkeling (maakt dit aantoonbaar in het cv met een voorbeeld) (20 punten);
9. Minimaal 4 jaar werkervaring bij gemeenten en/of andere overheidsorganisaties, of in opdracht van gemeenten en andere overheidsorganisaties (25 punten).

Competenties

–   resultaatgericht
–   communicatief vaardig op alle niveaus
–   stevige adviseur en gesprekspartner voor ambtelijk opdrachtgever
–   draagt de visie en bedoeling van het project actief uit
–   heeft kennis van de gemeentelijke organisatie
–   schrijft heldere stukken

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 12.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.