Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-22

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Aan het oostelijk eind van de Ceintuurbaan in Bussum ligt een bijzondere locatie waarop het sterk verouderde woon- zorgcomplex “Patria” van de Stichting Nusantara is gevestigd. De stichting zal zich vanwege het verstrijken van de technische levensduur vanaf medio 2024 op een andere locatie vestigen, wat betekent dat de huidige locatie vrij komt voor herontwikkeling. De nieuwe eigenaar ‘Ceintuurbaan Vastgoed CV’ (een samenwerkingsverband tussen ‘Impact Vastgoed’ en ‘Molsbergen Development’) wil hier graag een nieuwe, moderne en beeldbepalende woonlocatie realiseren, die past bij de prominente locatie tussen de Ceintuurbaan en de Amersfoortsestraatweg.   

Naast het woon-zorgcomplex ligt het laagbouwgedeelte van de woningbouwvereniging de Alliantie. Ook hier is het einde van de technische levensduur in zicht. Er ligt dus een mooie kans om beide kavels (en omringende omgeving)  integraal te ontwikkelen.

Samen met de ontwikkelaars is de gemeente begonnen met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten met o.a. een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden. De volgende stap is het opstellen van een participatieplan, waarin wordt vastgelegd hoe de omgeving wordt meegenomen in het proces. Samen met de Nota van Uitgangspunten wordt het participatieplan aan het college van B&W voorgelegd, waarna het participatietraject wordt gestart en het plan verder wordt vormgegeven (het participatietraject wordt in samenwerking met een specialistisch bureau georganiseerd). Uiteindelijk volgt er een planologische procedure om het plan juridisch vastleggen.

Voor deze opgave zoeken we een stevige en ervaren projectleider met een goed inzicht in het bestuurlijk krachtenveld en ervaring met projectontwikkelaars en participatietrajecten. 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 10 jaar met Projectmanagement in gebiedsontwikkeling;
2. Een maximum uurtarief van €120,- exclusief BTW/ inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Beschikbaar per 1 juli 2023 voor 12 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met gebiedsontwikkeling waarbij de opdrachtgever geen grondpositie heeft én het projectmanagement vanuit een faciliterende rol wordt vormgegeven (benoem dit duidelijk in het cv.) (35 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met actieve vormen van inwonersparticipatie in gebiedsontwikkeling (benoem dit duidelijk in het cv.) (35 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen de gemeentelijke overheid in complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties (kunnen in het gesprek worden getoetst)

  • Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een goede ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
  • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden; je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in en integraal advies;
  • Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten
  • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
  • Je bent goed in het enthousiasmeren van andere partijen en weet projecten op een aansprekende manier te presenteren;
  • Je gaat graag de uitdaging aan te werken in organisatie in ontwikkeling met ruimte voor innovatie.


Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.