Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-19

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Opdracht
Als projectmanager bij de afdeling Ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van 200 woningen met openbare ruimte in Centrumlijn Zuid. Het betreft een mix van sociale, betaalbare en vrije sector koop- en huurwoningen. In een beeldregieplan zijn de architectonische en ruimtelijke kaders voor de locatie vastgesteld.

De gemeente is eigenaar van de grond en in gesprek met een projectontwikkelaar over verkoop van de grond tegen een marktconforme prijs. In het derde kwartaal van 2023 dien je de onderhandelingen af te ronden op basis waarvan een koop- en ontwikkelovereenkomst kan worden getekend en de betrokkenheid van een toegelaten instelling en belegger voor de huurwoningen is geborgd. Het bouw- en woonrijp maken van de locatie zal door de gemeente worden uitgevoerd.

Gedurende het verdere planproces zorg je voor afstemming met gemeentelijke beheer- en beleidsafdelingen en het gemeentebestuur, bewaak je voortgang, kwaliteit en kosten. Een civieltechnisch projectleider, planner, planeconoom, planjurist en externe stedenbouwkundig adviseur (supervisor) maken deel uit van de projectorganisatie en worden door jou aangestuurd. Op basis van een provinciale subsidie moet de realisatie van de eerste woningen eind 2024 starten.

Communicatie en participatie met omwonenden en andere belanghebbenden maken uiteraard deel uit van de werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
    Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling binnen een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 8  jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het onderhandelen met projectontwikkelaars en samenwerken met woningcorporaties (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met een voorbeeld)
   (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het aanbesteden van werken en diensten op het gebied van woningbouw (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het aanvragen en/of verantwoorden van nationale provinciale subsidies en/of overheidssubsidies. (10 punten);
9. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek (10 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het ontwikkelingen van woningen binnen een gemeentelijke instelling (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

– Resultaatgericht: je bent in staat concrete resultaten te boeken en werkt daar doelgericht naar toe met oog voor de belangen van alle betrokken partijen;
– Onderhandelingsvaardig: je behartigt de belangen van de gemeente in onderhandelingssituaties;
– Enthousiasmerend: door een positieve instelling weet je de gemeentelijke organisatie en externe partijen mee te nemen om tot een gedragen resultaat te komen;
– Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen: je stemt je aanpak af met de ambtelijk opdrachtgever en bereidt bestuurlijke besluitvorming voor in overleg met de betrokken wethouder(s);
– Omgevingsbewust: je bent je bewust van het bouwen in een bewoonde omgeving en de communicatie die dat met zich nee brengt.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 tot 12 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.