Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-16

Organisatie
Voor Purmerend werken is bijzonder, want wij werken doorlopend voor de opgave buiten. Dat betekent dat we goed in de gaten houden hoe het met onze inwoners en ondernemers gaat. Dit vraagt empathie en het vermogen om goed te kunnen verbinden. Ook als inwoners, ondernemers of organisaties soms ontevreden zijn en juridische middelen gebruiken zoals een bezwaar. We gaan met hen in gesprek en zoeken samen naar een oplossing, het liefst zonder direct de (juridische) regels te gebruiken. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je omgeving vinden we belangrijk. Die ruimte krijgen we ook van de organisatie en het gemeentebestuur. Soms zitten we aan de keukentafel bij de inwoner, maar ook is er veel contact met de burgemeester of wethouder en de regio.

Opdracht
De functie van Senior (technisch) functioneel beheerder VTH valt binnen het team ICT. Dat bestaat uit ruim 30 medewerkers. Wij bemensen het servicepunt ICT en voeren het werkplekbeheer, systeembeheer en het functioneel beheer uit voor alle bedrijfsondersteunende systemen. Wij ondersteunen de primaire processen van de organisatie. Wij staan voor de uitdagende opgave om naast het reguliere beheer diverse vernieuwingen en veranderingen door te voeren. Onze ambitie is om deze lijn in de komende jaren door te trekken en daarnaast verder te investeren in de verbinding en relatie met onze interne klanten.

Voor deze functie ligt de focus op de Vergunningen, Toezicht en Handhaving- en Parkeerrechten applicaties van het Ruimtelijk domein. Samen met je collega’s werk je nauw samen met de informatiemanagers en diverse andere collega’s van het Ruimtelijk domein om tot de beste resultaten te komen voor de inwoners en interne klanten.

Jij
Bent een senior (technisch) functioneel beheerder met minimaal vijf jaar ervaring.

 • Bent communicatief sterk zowel mondeling als in geschrift.
 • Treedt op als contactpersoon naar de leveranciers en andere stakeholders.
 • Ondersteunt de medewerkers in de uitvoerende teams in het gebruik van de applicaties.
 • Zorgt voor het maken en naleven van de gemaakte afspraken.
 • Adviseert proceseigenaren en key users over het gebruik en mogelijkheden van de Vergunningen, Toezicht en Handhaving- en Parkeerrechten applicaties en doet voorstellen tot verbetering.
 • Signaleert de noodzaak tot functionele aanpassingen en stelt de impact hiervan vast.
 • Past de documenten, workflows en processen aan, maakt overzichten en onderhoud rapportages binnen de Vergunning, Toezicht en Handhaving- en Parkeerrechten applicaties.
 • Zorgt dat betrokken koppelingen met andere applicaties en voorzieningen worden gelegd.
 • Zorgt ervoor dat de basis op orde is en beheert de documentatie over applicaties.
 • Bent op de hoogte van (wettelijke) ontwikkelingen van o.a. omgevingswet en neemt deel aan overlegvormen.

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau richting van ICT of vergelijkbaar;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Functioneel beheerder bij een 80.000+ gemeente;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2023 voor 36 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Functioneel beheerder of vergelijkbaar op het gebied van Vergunning Toezicht en Handhaving (30 punten);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met RxMission én ARS (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het adviseren over informatievoorziening vraagstukken op organisatieniveau, zoals: het digitaliseren van processen op gebied van ICT (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van en werkervaring met een parkeerrechten applicatie SOSPES Permit (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
8. Maximaal uurtarief  €92,50 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet én u de Senior (technisch) functioneel beheerder VTH bent waar wij naar zoeken.

Competenties

 • Stressbestendigheid;
 • Klantgerichtheid;
 • Analytisch vermogen;
 • Oplossingsgericht;Goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • Kwaliteitsgerichtheid;
 • Creatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.


Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 21 april 2023 tussen 12.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 20 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.         

 Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 12 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 13 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.


De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 17 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.