Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-13

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team VVOW (Veiligheid, Vrijetijdseconomie, Ondernemersplein & Wijkzaken) binnen de gemeente Zeist bestaat uit +/- 24 collega’s. Het onderdeel waarin je terecht komt is het ondernemersplein van de gemeente Zeist. In dit team werken we met 3 accountmanagers, 1 beleidsmedewerker voor de Zeister markt, 2 vergunningverleners horeca en 1 vergunningverlener evenementen.

Opdracht
Als Senior vergunningverlener help je om initiatieven van inwoners en ondernemers die bijdragen aan het goede leven in Zeist te vertalen. Concreet behandel je aanvragen voor horeca-, evenementenvergunningen en andere APV-gerelateerde vergunningen af. Je toetst deze aan regelgeving en vraagt adviezen aan onze partners binnen (wijkmanager, BOR e.a.)en buiten de gemeente (politie, VRU, ODRU). Ervaring met BIBOB-onderzoeken is daarbij gewenst. Daarbij ben je scherp op het hoe en waarom van deze regels en durf je de grenzen van wat kan en mag op te zoeken. Dat moet ook, want ook al hebben we al veel mooie dingen bereikt, Zeist blijft veranderen. En we hebben nou eenmaal te maken met regelgeving maar er is wel ruimte om samen tot oplossingen te komen. Als verbinder tussen de organisatie, inwoners en ondernemers begeleid je klanten in hun zoektocht naar een passende initiatieven waar draagvlak voor ontstaan.

Vanuit je rol als coördinator  houdt je je met name bezig met de meer complexe dossiers, waarbij je gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur, in overleg treedt met de initiatiefnemers, het (interne) horeca overleg voorzit en in staat bent om collega’s te betrekken op de advisering. Daarnaast ben je vanuit je ervaring sparring-partner voor je collega vergunningverleners, en ben je in staat om de werkzaamheden te verdelen en overzicht en regie te bewaken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Vergunningverlener bij een gemeentelijke instelling.

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Vergunningverlener bij een gemeentelijke instelling (40 punten);
4. Een afgeronde opleiding en/of cursussen in juridische richting (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van – en werkervaring met de APV (25 punten);
6. Aantoonbare kennis van – en werkervaring met de Wet Bibob (5 punten);
7. Maximum uurtarief van €90,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief
 • Politiek sensitief
 • Bestuurlijke ervaring
 • Samenwerking
 • Oplossingsgericht
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Analytisch

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. Maximum uurtarief van €90,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 18 april 2023 tussen 09:00 en 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 17 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 12 april 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 13 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 14 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.