Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-02-22

Organisatie
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Zie voor meer informatie www.knaw.nl. DANS is het nationale expertisecentrum en repository voor onderzoeksdata. We helpen onderzoekers hun data beschikbaar te maken voor hergebruik. Zo kunnen wetenschappers de data inzetten voor nieuw onderzoek en is gepubliceerd onderzoek controleerbaar en herhaalbaar. Met meer dan 170.000 datasets en zestig medewerkers behoort DANS tot de meest vooraanstaande repositories van Europa. DANS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Opdracht

  • Ontwikkeling van front-end componenten en gebruikersinterfaces ter ondersteuning van het vastleggen van metadata en het deponeren van digitale objecten. De gebruikersgerichte componenten zullen grotendeels gebruikmaken van REST API-services en moeten draagbaar zijn (in staat om in te bedden of te implementeren als plug-ins).
  • Ontwikkeling van nieuwe gebruikersinterfaces voor zoeken en ontdekken, gebaseerd op catalogus- en indexeringsdiensten zoals ElasticSearch en/of SOLR. Deze componenten bevatten ruimtelijke, temporele, grafiekachtige (semantische) en andere grafisch gepresenteerde interfaces.
  • Bijdragen en verfijningen aan een webraamwerk dat door DANS wordt gebruikt als basis voor webontwikkeling, dat gespecialiseerde componenten bevat (zoals vocabulary-bewust typeahead, ruimtelijke selectie, etc.), dashboards, navigatie, SSO en andere configureerbare componenten en secties.

Vereisten / knock-out criteria
1. Aantoonbare werkervaring met TypeScript en Javascript;
2. Aantoonbare werkervaring met React en Vue voor standaardisatie van componenten;
3. Aantoonbare werkervaring met geospatiale bibliotheken en componenten zoals bijvoorbeeld – MapBox, Leaflet (noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv);
4. Aantoonbare werkervaring met ElasticSearch of SOLR;

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring met metadata en meta datastandaarden (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het Gebruik van semantische en op grafieken gebaseerde technologieën – SKOS, SPARQL, RDF en vergelijkbaar (noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met research data management (repository software, of software ter ondersteuning van dergelijke repositories) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met  ontwikkeling van FAST API en Smart API als standaard API-services (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van applicaties in een onderzoeksomgeving of achtergrond in datawetenschap/ wetenschappelijke berekeningen (noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (20 punten).

Competenties

  • Bekendheid met een of meer van de processen / varianten en tools die verband houden met Agile-ontwikkeling.
  • Mogelijkheid en bereidheid om bij te dragen aan op componenten en code gebaseerde documentatie.
  • Vermogen en bereidheid om in een team te werken en wekelijkse vergaderingen bij te wonen

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf   (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf  (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/12 CAO Nederlandse Universiteiten.
https://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO_VSNU_NED_201707_201912.pdf. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 25 uur, 9 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.