Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-02-26

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Team GIS betrekt omgevingsinformatie bij de kerntaken van de Provincie Utrecht. We zien omgevingsinformatie als integrator binnen de diverse ruimtelijke opgaven. We maken gebiedsgerichte benadering vanzelfsprekend en gebruik van nieuwe digitale instrumenten mogelijk. Dit vormt een basis om zaken meer proactief en doelen samen met maatschappelijke partners te realiseren. Een belangrijke ontwikkeling binnen het GISdomein is de zogenaamde digital twin

Wat ga je doen?
Als ontwikkelaar werk je in een sprintteam mee aan de gewenste functionaliteiten voor een gezonde gebiedsinrichting. De basis hiervoor is een routekaart en een uitgewerkt plan van aanpak. Het plan van aanpak beschrijft de eerste fase van de routekaart. De provincie werkt hiervoor met gebiedsindicatoren die bepaald worden middels rekenmodellen binnen een Tygron omgeving. De opdracht is de uitkomst van deze indicatoren te koppelen aan een 3D platform in Unity. We werken hierbij samen met gemeenten Utrecht en Amsterdam en provincie Flevoland binnen 1 ontwikkelteam.

De ambitie is om een regionaal 3D platform op te zetten waarbinnen de gevraagde presentatie van indicatoren een van de onderdelen is.

Als product zien we de oplevering van geïmplementeerde code van de nodige bouwblokken binnen de regionale omgeving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als software ontwikkelaar;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen in Unity 3D;
3. Aantoonbare kennis van- en werkervaring de afgelopen 3 jaar;
4. Aantoonbare kennis van geografische projecten (aantoonbaar gemaakt door middel van 2 projecten of 2 jaar ervaring);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met internet serveromgevingen zoals bijvoorbeeld Microsoft Azure (aantoonbaar gemaakt door relevante werkervaring en bijhorende gebruik van een internet serveromgeving). 

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare werkervaring als softwareontwikkelaar (maximaal 30 punten);
6a) < 3 jaar aantoonbare werkervaring als softwareontwikkelaar (0 punten);
6b) 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als softwareontwikkelaar (15 punten);
6c) > 5 jaar aantoonbare werkervaring als softwareontwikkelaar (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen in Unity 3D in C# (40 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met geodata in de afgelopen 3 jaar (10 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van digital twin en data gerelateerde vraagstukken (10 punten);
10. Minimaal 1 jaar aantoonbaar kennis en werkervaring met internet serveromgevingen zoals Microsoft Azure (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 1. Persoonlijke eigenschappen
 • Communicatief vaardig
 • Samenwerkingsgericht
 • Accuraat, kwaliteit gericht en gestructureerd
 1. Vaardigheden
 • Resultaatgericht handelen
 • Coöperatief gedrag
 • Analytisch vaardig

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 6 maart 2023 van 12.00 uur tot 15.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 3 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 25 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 26 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 27 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.