Noord-Holland
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-15

Aanleiding Opdracht
In het Regionale Data Team Noord-Holland en Flevoland en het Landelijk Dataketen Overleg werken overheden samen aan het op orde krijgen én houden van data in het mobiliteitsdomein. Tevens maken overheden op landelijk niveau afspraken wat betreft datastandaarden en systemen ten einde de data toepasbaar te maken, bijvoorbeeld voor navigatiebedrijven. Tot slot gebruiken overheden deze data bij het monitoren van eigen beleidsopgaven met als gevolg het mogelijk bijsturen van beleid. Door echt data-gedreven te gaan werken, kan data benut worden voor efficiëntere en effectievere invullen van eigen beleidsdoelen en overheidstaken, bijvoorbeeld meer zicht op drukke fietsroutes, meer zicht op knelpunten tussen wegverkeer en vaarwegverkeer.

Binnen de Vervoerregio Amsterdam is behoefte aan een partij/persoon die de gemeenten binnen de Vervoerregio kan ondersteunen bij het aanleveren van data-items en vervolgens kan helpen de borging van het leveren van de data-items te organiseren in de gemeentelijke organisatiestructuren. Deze werkzaamheden zijn dus gericht op het digitaliseren van mobiliteitsdata en aan te leveren bij landelijke platforms, zoals Nationaal Parkeer Register (NPR), NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer), Nationaal Wegenbestand (NWB). Deze opdracht betreft ongeveer 16 uur per week.

omschrijving van de werkzaamheden
Binnen het landelijke project digitalisering mobiliteitsdata (data top 15) zorgen we er als Rijk en regio’s gezamenlijk voor dat alle overheden digitaal capabel zijn in het mobiliteitsdomein. Dat betekent dat overheden data gebruiken voor hun eigen werkprocessen, zoals beheer en toezicht, en dat datalevering is geborgd in hun organisatie. Het produceren, beheren en beschermen van data en digitale werkprocessen geldt als een van de kerntaken van overheden.

In het landelijke programma data top 15 werken we landelijk samen om er voor te zorgen dat alle wegbeheerders ‘digitaal capabel in mobiliteit’ te zijn. Daarbij is digitaal capabel gedefinieerd als:
– De data is geborgd in de organisatie: structureel op orde door datalevering te borgen in o.a. werkprocessen, functieprofielen, rapportage, sturingslijnen.
– Data wordt gedeeld met externe partijen. Bijvoorbeeld met marktpartijen, die door hun dienstverlening (indirect) bijdragen aan beleidsdoelen. Denk bijv. aan  het voorkomen van zoekverkeer door parkeerdata beschikbaar te stellen en informeren van logistieke partijen wat betreft laad- en losplekken en ook de weggebruiker in-car goed informeren over de geldende maximum snelheid.

De data top 15 is het vertrekpunt voor de digitalisering en bestaat uit volgende data items:
1. Geplande wegwerkzaamheden;
2. Actuele wegwerkzaamheden;
3. Incidenten;
4. Restduur incidenten;
5. Maximum snelheden;
6. Borden (ge- en verbod);
7. Regelscenario’s uit verkeerscentrales;
8. Beeldstanden rijkswegen;
9. Brugopeningen;
10. Statische parkeerdata;
11. Dynamische parkeerdata;
12. Evenementdata;
13. iVRI data (incl. topologie);
14. Data voor logistiek (o.a. milieuzones, laad- en losplekken, doorrijhoogtes);
15. Fietsdata (o.a. herkomst/ bestemming, routes en snelheden, gebruik stallingen).

Als Vervoerregio Amsterdam hebben we ook een ambitie om openbaarvervoer data op orde te brengen en te houden. Daarom zetten we ook in op het orde brengen van het Centraal Halte Bestand (CHB).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met het beheren en borgen van data binnen een organisatie;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het ontsluiten en borgen van data binnen een (landelijk) platform;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met borging en ontsluiting van gegevens van en naar een landelijk platform (30 punten);
5. Aantoonbare kennis en werkervaring met digitalisering mobiliteitsdata en daarmee bekend met landelijke platforms als NDW; NWB; NPR; CHB (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van mobiliteitsbeleid binnen gemeenten (15 punten);
7. Uurtarief maximaal €115 exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer (25 punten).

Voor kandidaten/bureaus: Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch;
– Secuur;
– Communicatief;

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1. 

CV-eisen
Maximaal 2-3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland via MS teams op maandag 26 juni 2023, tussen 09:00 uur en 12 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 22 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
– Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
– Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 16 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.