Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-04

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling I&A/Automatisering draagt zorg voor de veiliging en continuiteit van onze IT bedrijfsvoering. De afdeling bestaat uit verschillende specialisten op het gebied van netwerken, applicaties, webbeheer en advisering op informatieveiligheid.

Opdracht
De opdracht betreft een security specialist met een nadruk op techniek. Het beoordelen van de huidige stand van zaken, en voorstellen van verbeteringen op het gebied van kwetsbaarheden en configuratie en het beoordelen van nieuwe aanvragen. Samenwerken met (niet-)technische collega’s waaronder onze security specialisten, medewerkers Automatisering, Solution Architect, IT manager en onze CISO. Advies, samenwerken en kennisoverdracht maken onderdeel uit van de opdracht.

Meedraaien in projecten waarbij beveiliging een rol speelt. Dit kan uitvoerend, coördinerend of adviserend zijn. Beoordelen en adviseren van nieuwe aanvragen software/diensten. Adviseren op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en het toepassen van standaarden. Bekend met standaarden zoals de BIO. Sterke kennis op het gebied van Microsoft 365, Azure AD en de bijbehorende security en compliance producten, technieken zoals Conditional Access. In staat het grote geheel te overzien en functionaliteiten bij elkaar te brengen en te koppelen aan mogelijke wensen vanuit de organisatie. Netwerk- en moderne firewallkennis en ervaring op het gebied van Zero Trust. Daarnaast bekend met vulnerability scanners en het prioriteren van kwetsbaarheden, die je samen met collega’s op lost, of op laat lossen.

De gemeente Zoetermeer werkt op verschillende onderdelen samen met specialistische partners. Hierin neemt de security specialist initiatief in het coördineren en projectmatig samenwerken

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als technische informatiebeveiliging.

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als technisch informatiebeveiliging (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Informatiebeveiliging en privacy bij een gemeente, provincie of waterschap in de afgelopen 7 jaar (30 punten);
6. Een afgeronde opleiding/cursus op het gebied van technische informatiebeveiliging zoals bijvoorbeeld Microsoft security producten (MFA, Defender, CA,  Compliance, Azure AD) (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring en kennis van Palo Alto (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring en kennis van Zero Trust (10 punten).

Competenties
Communicatief
Teamspeler
Zelfsturend

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd

Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek

De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 11 (nieuwe structuur).
Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.