Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-01

Organisatie  
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Kernwaarden
Bij de SWO werken we vanuit drie kernwaarden: vertrouwen, verbinden en eigenaarschap. Samen bevorderen we de leefbaarheid voor alle mensen die wonen, werken en meedoen in De Wolden en in Hoogeveen.

Opdracht
Je werkt voor twee verschillende gemeenten wat de nodige afwisseling en variatie in het werk met zich meebrengt. In deze functie ligt de nadruk op creatief zijn bij het vinden van oplossingen en het schakelen met maatschappelijke partners en inwoners. In het kader van de naderende Omgevingswet weet je initiatieven te beoordelen op haalbaarheid en ruimtelijke inpasbaarheid.  De diversiteit aan contacten die je hebt vraagt van jou dat je in staat bent de wensen en verwachtingen van meerdere partijen snel in kaart te brengen en te doorgronden.

  • Je werkt zelfstandigheden aan diverse projecten en werkt adviezen uit voor zowel landelijke als stedelijke opgaven;
  • Je bewaakt vanuit een analytische kijk op zaken het totaalplaatje;
  • Je levert een bijdrage aan lopende processen, projecten en bestemmingsplannen;
  • Je kunt stedenbouwkundige plannen vertalen in ruimtelijke en juridische kaders;
  • Je maakt tekeningen of schetsen in programma’s als Microstation of Adobe CS of voer je een ontwerpstudie uit.

Jouw profiel

Als teamspeler ben jij onverslaanbaar, maar ook zelfstandig weet jij uitstekend je weg te vinden. Door jouw sterke communicatieve vaardigheden en interesse in het oplossen van ruimtelijke vraagstukken ben jij de ideale kandidaat voor deze uitdagende opdracht. Je voelt je als een vis in het water in het bestuurlijk-ambtelijk krachtenveld en draagt daar met jouw gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel graag je steentje aan bij. Je interesse ligt zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied.

Competenties
Verbindend;
Omgevingsbewustzijn;
Communicatief sterk.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding hbo-niveau als Stedenbouwkundig ontwerper;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Stedenbouwkundig Adviseur;
3. Beschikbaar vanaf 1 mei 2023;
4: Uurtarief maximaal 85,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van fysieke leefomgeving (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met QGis/ArcGis/AdobeCS (30 punten).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Doordeweeks op dinsdag en vrijdagochtend, andere uren in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 4 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 3 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen, ook worden de thuiswerkfaciliteiten met je geregeld

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 28 april 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 1 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 2 mei 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.