Noord-Holland
Geplaatst 1 maand geleden
2023-02-21

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
We zijn op zoek naar een taxateur die ons kan ondersteunen bij de PMA, het afhandelen van bezwaarschriften en eventuele beroepszaken en de herwaardering woningen. Kennis en ervaring met niet-woningen is een pré

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Uitvoeren van de permanente marktanalyse woningen.
 • Taxatie technisch afhandelen van de bezwaarschriften.
 • Beantwoording in Gouw-It van de door belanghebbende ingediende grieven.
 • Plannen en houden van hoorzittingen (zowel telefonisch als fysiek op het gemeentehuis).
 • Indien nodig het doen van inpandige opnames en belanghebbende te woord staan.
 • Modelmatig taxeren van de woningen t.b.v. de herwaardering 2024.

Let op: De opdracht kan als volgt worden ingevuld; 1 fulltimer of 2 parttimers (waarbij gezamenlijk 36 uur).

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 6 maart 2023 voor 16 tot 36 uur per week;
2. Een maximaal uurtarief van €75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer,werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als WOZ-Taxateur bij een gemeentelijke instelling.

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding WOZ taxateur (benoem dit duidelijk in het cv.) (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in ‘t Gooi (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren) (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Gouw7/7R2 (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als WOZ-Taxateur woningen bij een gemeentelijke instelling (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Kwaliteit: Je werkt nauwkeurig en levert kwalitatief goed werk met inachtneming van de geldende wettelijke regels en de daaraan gestelde eisen van de waarderingskamer.
 • Juridisch: Je bent op de hoogte van de laatste jurisprudentie en hebt voldoende algemene juridische kennis die nodig is bij het afhandelen van bezwaarschriften.
 • Analytisch: systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens;
 • Communicatie: ideeën, informatie en adviezen in heldere en concrete taal uitwisselen, zodanig dat de kern bij anderen overkomt en wordt begrepen;
 • Flexibel: Indien zich kansen of problemen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen, om een gesteld doel te bereiken. Taken oppakken die net buiten de eigen functie liggen, meedenken met de organisatie;
 • Samenwerken: op een prettige en productieve wijze een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook als het niet direct van persoonlijk belang is;
 • Stressbestendig: Onder druk goed blijven presteren. Durft nee te zeggen, is assertief.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.