Noord-Holland
Geplaatst 1 week geleden
2023-09-20

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
We zijn op zoek naar een taxateur die ons kan ondersteunen bij het afhandelen van bezwaarschriften woningen.

De werkzaamheden bestaan uit:

•             Taxatie technisch afhandelen van de bezwaarschriften;

•             Beantwoording in Gouw-It van de door belanghebbende ingediende grieven;

•             Plannen en houden van hoorzittingen (zowel telefonisch als fysiek op het gemeentehuis);

•             Indien nodig het doen van inpandige opnames en belanghebbende te woord staan.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als Taxateur;
2. ‘Uiterlijk beschikbaar per 1 oktober 2023 voor 16-32 uur per week (benoem duidelijk in het cv je beschikbaarheid);
3. Maximaal uurtarief van €75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer én werk-werkverkeer;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding WOZ taxateur (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met Gouw7/7R2 (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als WOZ-Taxateur woningen bij een gemeentelijke instelling (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het verwerken van bezwaren van NCNP bureaus (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
·         Kwaliteit: Je werkt nauwkeurig en levert kwalitatief goed werk met inachtneming van de geldende wettelijke regels en de daaraan gestelde eisen van de waarderingskamer;
·         Juridisch: Je bent op de hoogte van de laatste jurisprudentie en hebt voldoende algemene juridische kennis die nodig is bij het afhandelen van bezwaarschriften;
·         Analytisch: systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens;
·         Communicatie: ideeën, informatie en adviezen in heldere en concrete taal uitwisselen, zodanig dat de kern bij anderen overkomt en wordt begrepen;
·         Flexibel: Indien zich kansen of problemen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen, om een gesteld doel te bereiken. Taken oppakken die net buiten de eigen functie liggen, meedenken met de organisatie;
·         Samenwerken: op een prettige en productieve wijze een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook als het niet direct van persoonlijk belang is;
·         Stressbestendig: Onder druk goed blijven presteren. Durft nee te zeggen, is assertief.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:
1.       Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
2.       Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg. Op dinsdag fysieke aanwezigheid, andere dagen in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland in overleg /op een nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen tijdig bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie
1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG.  De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer;
2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding;
3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is;
4. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.ind
           o   U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering , 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening;
5. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
6. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 18 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 19 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot 21 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 - 32 uur, 4 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.