Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-04

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
De teamleider Beheer & Service houdt zich bezig binnen een breed taakveld in het Beheer Openbare Ruimte. Het accent ligt op de volgende werkzaamheden:

  • de dagelijkse planning en aansturing van de medewerkers van de buitendienst
  • (lange termijn)planningen van de inzet van personeel, materieel en materiaal
  • voorstellen maken voor verbeteringen ten aanzien van de bedrijfsvoering qua effectiviteit en efficiëntie
  • afstemmen werkzaamheden met diverse collega’s
  • contacten onderhouden met bewoners over initiatieven, belangengroepen

Minimumeisen/knock-outcriteria
1. Beschikbaar per 1 juni 2023 voor 36 uur per week;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op MBO 4 niveau in technische richting;
3. Een afgeronde VCA-VOL opleiding;
4. Een maximaal uurtarief van € 95,- inclusief fee Flextender, reiskosten woon-werkverkeer en parkeerkosten;
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in een leidinggevende functie binnen het fysieke domein.

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met leiding geven aan buitendienst (30 punten).
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het fysieke domein van een gemeentelijke instelling (25 punten);
8. Aantoonbare kennis en/of werkervaring van groen- en grijsbeheer, benoem dit duidelijk in het CV (15 punten)
9. Aantoonbare werkervaring met coachend leidinggeven, geef hiervan een duidelijk voorbeeld in het CV (15 punten).
10. Aantoonbare werkervaring met Dagelijks sturen en prioriteren op planning en resultaten, geef dit aan doormiddel van een voorbeeld in het cv (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief;
  • Teamspeler;
  • Integer.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.