Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-19

Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo’n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
Je geeft leiding aan team Financiën. Na een langere periode van wisselende samenstellingen is het team in juli definitief samengevoegd tot één geheel zodat strategie en uitvoering samenkomen.

Je gaat aan de slag met de volgende opgaven:
1. Samenhang binnen het team
Je bouwt aan een logische samenhang binnen het team door de verschillende expertises, competenties en talenten te verbinden. Je zorgt ervoor dat medewerkers elkaar en elkaars waarde (h)erkennen door zaken integraal op te pakken, met helderheid over verantwoordelijkheden, rollen en taken. Je stimuleert eigenaarschap en pro-activiteit. Zo verbind je strategie en uitvoering en zorg je voor een duidelijke positionering van individuele medewerkers én van het team als geheel.

2. Strategisch vermogen en verbetering financiële functie gemeentebreed
Je hebt inzicht in financiën en de structuur en samenhang daarvan binnen de organisatie. Je zorgt proactief en organisatiebreed voor een verdere groei van de toegevoegde waarde van de werkzaamheden van het team Financiën. Je haalt informatie op, zoekt het contact met je collega-teammanagers en teams, vergroot het besef in de organisatie van het tijdig aanhaken van Financiën in processen en aanpak van opgaven. Je signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd. Binnen het eigen team stimuleer je het in gesprek gaan met andere onderdelen van de organisatie en zorg je ervoor dat dit een automatisme wordt.

3. Managementpositie
Je bent sparringpartner en stevig adviseur van de directie en van het bestuur, in het bijzonder de portefeuillehouder Financiën. Je neemt deel aan het maandelijkse overleg van directie, teamleiders en opgavemanagers. Voortdurend ben je in contact met je collega-teamleiders Je neemt het voortouw in financiële gemeentebrede processen en schroomt niet het goede gesprek met collega teamleiders aan te gaan om zaken bij te sturen.

Verantwoordelijkheden:

 • Operationele en strategische financiële dienstverlening aan de teams, directie en college;
 • De Planning en Control cyclus;
 • Toetsing van College- en directievoorstellen;
 • Beleid op het terrein van financiën, fiscaliteit, financiële risico’s, financiering en thesaurie.

Over de organisatie en het team
De ruim 600 medewerkers binnen Veenendaal worden aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering. Op korte termijn wil men uitbreiden naar in totaal drie themadirecteuren naast de algemeen directeur/gemeentesecretaris. Alle medewerkers hebben een team als thuisbasis. De (nu) 22 teams worden aangestuurd door 21 teamleiders. De directie treedt op als opdrachtgever, de teamleiders als opdrachtnemers.

Team Financiën bestaat uit zeven financieel adviseurs, zes financieel strategen, drie adviseurs Planning & Control en tien administratief medewerkers. Er zijn nog twee in te vullen vacatures voor de clusters advies en administratie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als teamleider;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op de afdeling Financiën binnen een gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Financiën, Bedrijfskunde of Economie (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als teamleider Financiën(30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het aansturen en begeleiden van gemeentelijke financiële processen (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met advisering en financiële ondersteuning aan verschillende teams, afdelingen en management (benoemd in het CV doornmiddel van een voorbeeld) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet

Competenties

 • Verbindend;
 • Coachend;
 • Communicatief sterk;
 • Zorgt voor zorg en structuur;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Politiek bestuur sensitief;
 • Veerkrachtig.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.