Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-06

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

De functie maakt onderdeel uit van het Team Juridische Zaken en Inkoop – Inwoners.  Binnen dit team ligt het accent op rechtsbescherming, privacy, integriteit, juridische (inkoop)adviestrajecten voor het sociaal domein, algemene (interne) regelgeving, (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden etc..

Opdracht
Voor het team Juridische Zaken & inkoop – Inwoners (JZI-Inwoners) zoeken we een inspirerende en resultaatgerichte teamleider.

Het team JZI-Inwoners bestaat uit ongeveer 20 medewerkers en vormt een tandem met het team Juridische Zaken & Inkoop – Ruimte (JZI-Ruimte) wat ook uit ongeveer 20 medewerkers bestaat. Bij de teams JZI-Inwoners en JZI-Ruimte zorgen we o.a. voor de behandeling van bezwaarschriften, voor procedures bij de rechtbank, voor juridische adviestrajecten voor het concern, over privacy en integriteit en voor inkoop en aanbestedingen.

Als teamleider zorg je voor een veilige en prettige werkomgeving en pak je knelpunten op. Je stijl van leidinggeven is  inspirerend en coachend, je stimuleert eigenaarschap, schakelt je gemakkelijk en geeft medewerkers het vertrouwen om zelf het verschil te maken. Je geeft kaders aan en faciliteert je medewerkers in het pakken van de juiste rol en stimuleert zelfontwikkeling. Als leidinggevende heb je affiniteit met de inhoud maar ben je ook in staat de inhoud los te laten en geef je je medewerkers hiervoor verantwoordelijkheid. Voor de medewerkers binnen het team kun je (tot op zekere hoogte inhoudelijk) fungeren als sparringpartner. Je brengt collega’s binnen het team inhoudelijk in positie en fungeert waar nodig als ambassadeur van beide teams JZI en stevig sparringpartner richting directie en college.

Je bent in staat om team overstijgend te denken en schakelt gemakkelijk tussen de operatie en management. Je bent besluitvaardig, resultaatgericht en weet je keuzes goed te beargumenteren.

Ben jij die ervaren, integraal manager die inspirerend leiding kan geven aan een groep professionals en tegelijkertijd een positieve bijdrage levert aan de doorontwikkeling van onze organisatie?

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in juridische richting;
2. Minimaal  3 jaar aantoonbare werkervaring als (team)manager Juridische Zaken en Inkoop, bij of in opdracht van een gemeente;
3 Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen een 100.000+ gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding/cursus op het gebied van leidinggeven (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen een 100.000+ gemeente (20 punten);
6. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als (team)manager Juridische Zaken en Inkoop, bij of in opdracht van een gemeente (40 punten);
7. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in juridische richting (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Inspirerend;
 • Communicatief vaardig;
 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Analytisch;
 • Omgevingsbewust;
 • Besluitvaardig;

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt in overleg vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken met de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 11 juli 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 10 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 6 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 6 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 7 juli 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.