Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-22

Organisatie
Wij zijn een 100.000+ gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken, vanuit gezamenlijke doelen en het collectief.
We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Het gemeentelijk Serviceplein heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving binnen Alphen aan den Rijn. Een samenleving waarin inwoners zelfredzaam zijn en participeren naar vermogen. Inwoners die zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun sociale netwerk.

Als interim teamleider stuur jij twee teams aan, van in totaal zo’n 25 medewerkers. Team Leerlingzaken voert de leerplichtwet uit in al zijn facetten (maatschappelijke zorg en het recht op onderwijs) voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. De uitvoering van de werkzaamheden rondom het leerlingenvervoer valt ook binnen dit team. Het team Eerstelijn is het eerste aanspreekpunt voor vraagstukken rondom het sociaal domein voor inwoners van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem.

Als teamleider stuur je de medewerkers in je team aan. Je hebt snel zicht op de hoofdlijnen binnen de processen en weet de juiste mensen aan tafel te krijgen bij grotere vraagstukken. Je maakt snel en makkelijk contact en bent slagvaardig in het oppakken van een klus als deze en het doorhakken van knopen, ook als de inhoud nog niet 100% bekend is. Je hebt oog en oor voor je teams en de teamdynamiek en neemt mensen mee in verandering en innovatie. Je coacht op wendbaarheid en inzetbaarheid. Daarnaast zet je situationeel leiderschap in (sturen, delegeren, uitleggen, sparren) om te komen tot het beste resultaat. De inhoud laat je zoveel mogelijk bij de professional, waarbij die terug kan vallen op de inhoudelijke expertise van de senior.

Ontwikkelingen in de organisatie (vertrek van een directeur en gemeentesecretaris) vragen om een meer strategische aansturing door de teamleiders. Een stevig MT is daarbij essentieel. Focus en aandacht voor de ontwikkelingen in de teams vinden wij belangrijk. Als interim weet je daar goed op aan te sluiten. Je werkt makkelijk samen met de collega teamleiders en de rest van de organisatie om resultaten te halen. Interne ontwikkelingen kunnen ook leiden tot een verandering in de aan te sturen teams.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
2. Aantoonbare werkervaring als teamleider van een team van 15 tot 25 personen;
3. Uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2023 voor minimaal 32 tot 36 uur, 4 dagen per week, waarvan minimaal 2 dagen per week op het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als leidinggevende binnen het sociaal domein bij een overheidsorganisatie (30 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de (door)ontwikkeling van het team en de medewerkers, noem hiervan een voorbeeld in het cv (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met coachend leiderschap (15 punten);
7. Eerder dan 15 maart 2023 beschikbaar (10 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met vakgebied leerlingenvervoer, leerplicht of klantcontact centrum (30 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met alle 3 de vakgebieden (30 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 2 vakgebieden (20 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met 1 vakgebied (10 punten);
d. Geen werkervaring met de vakgebieden (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Besluitvaardig
 • Daadkrachtig
 • Inspirerend vermogen
 • Empathisch
 • Samenwerkingsgericht
 • Verbindend
 • Coachen en begeleiden
 • Resultaatgericht
 • Oog voor sociaal en maatschappelijke belangen

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10)  kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (werkdagen in overleg)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 27 februari 2023 tussen 14.00 en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 februari 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 22 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 23 februari 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.