Zuid-Holland
Geplaatst 4 weken geleden
2023-03-07

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Een mooie kans om ervaring op te doen binnen een 100.000+ gemeente!
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die bij wil dragen aan een goede dienstverlening op gebied van evenementenvergunningen.
Gaat jouw hart sneller kloppen van mooie aansprekende evenementen die (vergunningstechnisch) goed georganiseerd zijn? Samen met aanvrager en andere betrokken partijen een mooi en veilig event neerzetten? Dat vanaf de aanvraag tot en met het opruimen en netjes achterlaten volledig door jou wordt afgehandeld qua mogelijkheden in de regelgeving en voorzien van de juiste papieren?

Wat ga je doen?
In zijn algemeenheid worden in ons team werkzaamheden verricht die behoren bij vergunningverlening en advisering op het gebied van bouwen en ook op het gebied van APV, de Drank- en Horecawet, de Wet op de Kansspelen en diverse regelgeving van bijzondere aard. Het is de bedoeling om zo een bredere en meer integrale aanpak van dienstverlening in het algemeen en vergunningverlening in het bijzonder te ontwikkelen. Daarbij adviseer je, voer je uit en draag je zorg voor de verdere afstemming rondom het proces (de aanvraag).

We zijn op zoek naar een collega met de focus op het vakgebied APV-vergunningen en bijzondere wetten. Je behandelt hierbij aanvragen als regiehouder zoveel mogelijk van A tot Z zelfstandig. Indien noodzakelijk of bij een risicovol evenement zet je de aanvraag voor advies uit naar de hulpdiensten en gemeentelijke adviseurs. Je hebt ervaring met het voorzitten van overleggen en je bent communicatief sterk.

Je verzorgt het gehele vergunningsverleningsproces en de interactie tussen de verschillende partijen. Je checkt de (aangepaste) stukken van de aanvrager nauwkeurig op consequentheid en volledigheid, voordat je deze doorstuurt naar de partners. Je ziet er op toe dat de (aan)vraag tijdig en kwalitatief goed wordt afgehandeld en waarmerkt de definitieve stukken. Deze verwerk je administratief correct in de gebruikte digitale systemen, zodat collega-afdelingen hiermee ook moeiteloos aan de slag kunnen. Je bezoekt waar mogelijk  je eigen evenementen en stelt evaluaties op. Tevens fungeer je als vraagbaak voor de collega-medewerkers.

Je adviseert het bestuur en de (gemeentelijke) politiek, waarbij het van belang is dat je een goede politieke antenne hebt en niet alleen de theoretische, maar ook de maatschappelijke context betrekt. Ook leg je bij zienswijzen en bezwaarzaken helder mondeling en op papier uit waarom besluiten genomen zijn. 

Wat zoeken we:
– Doortastend en proactief type, met oog voor de meerdere belangen, die altijd spelen rondom vergunningsaanvragen.
– Je staat stevig in je schoenen en bekijkt wat er wél kan.
– Je beschikt over tact en uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en bent in staat om rekening te houden met achtergrond, organisatievermogen en specifieke situatie van de aanvrager.
Verder overzie je het speelveld van andere partners, bestuur en aanvrager en hou je de regie op het terrein van het verlenen van de vergunning. Bovendien verwachten we dat je je herkent in de identiteit van onze organisatie die we hierboven omschrijven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Vergunningverlener evenementen en APV bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als vergunningverlener B/B+ evenementen en APV (35 punten);
4. Aantoonbare kennis en ervaring met aandachts- en risico evenementen; (C-evenementen) (geef dit aan middels een voorbeeld in het cv)(35 punten);
5. Uurtarief maximaal €75 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon/werkverkeer (15 punten);
6. Beschikbaar voor de gehele duur van de opdracht voor minimaal 24 uur per week (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Analytisch;
  • Communicatie;
  • Precies. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 10 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 9 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 3 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 8 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.