Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-23

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
Zoetermeer is met 125.000 inwoners en 50.000 arbeidsplaatsen een grote dynamische stad in de Randstad. Een jonge stad ook waar het heel prettig wonen, werken en recreëren is. En een stad waarin volop wordt geïnvesteerd. In de komende jaren vindt een ingrijpende verbetering van het Stadshart plaats waarmee haar 10 mln. bezoekers per jaar nog prettiger kunnen winkelen en verblijven. Aan de oostkant van de Stad is een nieuw NS station met Randstadrail gerealiseerd. In samenwerking met de buurgemeente wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het gebied rondom dit station. Tevens wordt het naastgelegen Dutch Innovation Park verder ontwikkeld. En ook de zone rond de Mandelabrug zal komende jaren ingrijpend op de schop gaan. Naast deze grote gebiedsontwikkelingen lopen er meer dan 50 ruimtelijke projecten in de stad waaronder de herstructurering van de wijk Palenstein en de afronding van de wijk Oosterheem. De invoering van de Omgevingswet en de nog op te stellen Omgevingsvisie zorgen voor grote veranderingen in de taken en bevoegdheden van gemeenten binnen het ruimtelijk- fysieke domein.

Je komt terecht in een programmateam Energietransitie Zoetermeer met beleidsadviseurs op het gebied van de energietransitie die zelf ook bijdragen aan de tot standkoming van het programma door projecten te trekken om de opgaves uit het programma te realiseren.

Opdracht
Concreet gaat het om:

– VVE helpdesk bemensen
De VvE helpdesk opereert als vraagbaak en sparringpartner voor VvE’s in Zoetermeer bij allerhande vragen die spelen rondom de verduurzaming van hun complex(en). Dat kan betrekking hebben op juridische-, financiële- , technische- of procesmatige vragen maar ook over informatie over en het koppelen aan eventuele partijen die VvE’s verder kunnen helpen.

– Organiseren van informatiebijeenkomsten voor VVE’s
Door 2 tot 4 informatiebijeenkomsten per jaar voor de Zoetermeerse VvE’s te organiseren willen we VvE’s informeren over verduurzamingsmogelijkheden en subsidies maar willen we ook kennisuitwisseling tussen VvE’s faciliteren.

– Gebiedsgerichte VVE verduurzamingsaanpak
In de oudste stadswijken, Dorp, Palenstijn, Driemanspolder, Meerzicht en Buytenwegh verbouwstroom realiseren voor zelfde type VVE’s aansluitend bij de warmtevisie van Zoetermeer.

– Ontwikkelen programmatische VVE aanpak
In kaart brengen van VVE’s in Zoetermeer. Plan uitwerken om komende jaren alle VVE’s te benaderen en ‘slapende VVE’s’ te activeren. Organiseren van een aanbesteding voor energie onderzoek is hier mogelijk onderdeel van.

Vereisten / knock-outcriteria
NB
: We willen voorkomen dat er een werknemer / werkgeversrelatie ontstaat, reden waarom we onderstaand vereiste / knock-outcriterium hanteren.
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever (dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het verduurzamen van VvE’s (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Aantoonbare werkervaring met werken binnen een gemeente, samenwerking met VvE beheerders en met woningcorporaties (benoem dit duidelijk in het cv);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentelijke opdrachtgevers in een soortgelijke functie (35 punten);
6. Een afgeronde opleiding op wo master niveau in de richting van Bestuurskunde, Bedrijfskunde, Jurist (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met splitsing-acties, subsidieregelingen, staatsteunregels en financieringsmogelijkheden en inzicht in technische verduurzamingsopties (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (40 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met alle punten (40 punten);
b. Aantoonbare met 4 punten (30 punten);
c. Aantoonbare werkervaring 3 punten (20 punten);
d. Aantoonbare werkervaring met 1-2 punten (10 punten)
e. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten).

Competenties
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, en zet deze in bij het leggen en onderhouden van contacten met de VVE’s in Zoetermeer. Je bent goed op de hoogte van de juridische en financiële structuur van VVE’s en van actuele ontwikkelingen rondom de energietransitie. Vanuit een goed ontwikkeld analytisch en pragmatisch denkvermogen signaleer en adresseer je kansen en knelpunten, en creëer je momenten en momentum om de kennis en bewustzijn te vergroten, initiatieven te stimuleren en te verbinden. Met jouw proactieve houding en overtuigingskracht breng jij VVE’s, leden en andere betrokken in beweging. Je krijgt energie van het gezamenlijk behalen van duurzame resultaten voor de VVE’s van Zoetermeer.

– Afgeronde WO-opleiding;
– Kennis van de juridische en financiële structuur van een VVE is een vereiste;
– Ervaring met het adviseren en ondersteunen van VVE’s bij het voorbereiden en realiseren van verduurzamingsmaatregelen is een vereiste;
– VVE-netwerk of -contacten in Zoetermeer is een pré;
– Ervaring met het adviseren op het gebied van energietransitie bij een overheidsorganisatie is een pré;
– Ervaring met projectmatig werken in een politiek-bestuurlijke omgeving is een pré

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Schaal
De opdracht is ingedeeld in schaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.